Prima pagină > 1, Articole > Fapta cu măsură / Good Measure

Fapta cu măsură / Good Measure

Un frate a mers la muntele Feremului, la un oarecare Bătrân mare cu viaţa şi foarte iscusit în faptele bune. Închinându-se după obicei, l-a întrebat:
– Ce voi face, Părinte, că îmi piere sufletul?
Bătrânul a zis:
– Pentru ce îţi piere sufletul?
Fratele i-a răspuns:
– Când eram în lume, în viaţa mirenească, foarte mult posteam, rugăciuni şi privegheri făceam şi multă râvnă sufletească, umilinţă şi lacrimi aveam, iar dacă m-am lepădat de lume şi m-am făcut călugăr, nici una din acele bunătăţi nu văd în mine.
Bătrânul i-a zis:
– Să mă crezi, fiule, că acele bunătăţi care zici că le făceai când erai mirean, toate pentru mândria şi lauda oamenilor le făceai, căci aveai îndemnător spre ele pe cel ce în taină se luptă cu tine şi acele fapte ale tale nu erau primite de Dumnezeu. Pentru aceea diavolul nu te băga în seamă, nici nu sta împotrivă cu război, ca să ia sporirea ta. Acum vede că ai ieşit ca la război asupra lui şi pentru aceea şi el se înarmează asupra ta. Mai plăcut şi mai primit este lui Dumnezeu un psalm ce-l vei citi acum cu smerenie decât o mie de psalmi pe care-i citeai în viaţa mirenească cu mândrie.

Zis-a iarăşi fratele:
– Eu, Părinte, acum nici să postesc nu pot şi toate lucrurile şi faptele bune s-au luat de la mine.
Bătrânul i-a zis:
– Frate, îţi ajunge ce ai, rabdă cu mulţumire şi te vei folosi.
Iar el ţinea totuna, zicând:
– Cu adevărat, Părinte, pierdut este sufletul meu.
Atunci Bătrânul a început a-i zice lui aşa:
– Crede-mă, frate, că nu vroiam să-ţi zic cele ce-ţi voi zice, ca să nu-ţi slăbească gândul, dar te văd foarte înşelat de vrăjmaşul diavol şi eşti aruncat în trândăvie şi în deznădăjduire, ci ascultă sfatul meu şi lasă părerea pe care o ai că vieţuiai şi făceai bine când erai în viaţa mirenească, de vreme ce toate acele fapte ale tale din viaţa mirenească erau pentru mândrie, precum şi ale fariseului aceluia care pentru bunătăţile lui cele cu multă mândrie i se părea că este mai plăcut decât toţi oamenii lui Dumnezeu, şi cu acea părere a mândriei şi-a pierdut toate ostenelile.
Iar tu acum, smerindu-te înaintea lui Dumnezeu şi părându-ţi-se că nu faci nici o faptă bună înaintea Lui, această smerenie, fiule, îţi ajunge pentru mântuirea sufletului, că şi vameşul, care nici o bunătate nu făcuse, cu o smerenie ca aceasta s-a îndreptat. Că mai plăcut lui Dumnezeu este omul păcătos şi leneş şi cu inimă frântă şi smerită decât cel ce face multe bunătăţi şi se înalţă în gândul său, socotindu-se că mai plăcut este înaintea lui Dumnezeu.

Acestea auzind fratele, a luat mare folosinţă şi multă mângâiere sufletului său şi s-a închinat Bătrânului până la pământ, zicând:
– Să ştii, Părinte, că astăzi mi-ai mântuit sufletul.
Şi aşa s-a dus, mulţumind lui Dumnezeu. (IV, 22)

(Cuvinte ale Bătrânilor anonimi din Pustia Egiptului)

* * *

A brother once went to an Elder in the Ferem* Mountain, who had a highly spiritual life and was well-advanced in working good deeds. Crossing himself before the Elder as usual, the monk asked him:
– Father, what should I do, because my soul is wasting away?
The Elder asked him:
– Why is your soul wasting away?
The brother answered:
– When I was living in the world, as a layman, I used to fast very much, prayed and did night vigils, and had much spiritual zeal, humility, and tears – now that I have given up the world and have become a monk, I no longer see any of those good things in me.

The Elder told him:
– My son, believe me, those good things that you say you used to do as a layman, you were doing them all to be praised by people and for your pride; because the one who would push you to do them was the one who fights against you secretly – and those deeds of yours were not received by God. That is the reason why the devil did not pay attention to you then, nor did he battle with you in any way to diminish your growth. Now he sees that you have „gone to war” against him and that is why he’s taking up arms against you. God will appreciate and receive more one psalm that you will read now humbly, than a thousand psalms that you used to read full of pride, as a layman.

The brother said again:
– But Father, I cannot even fast now and any strength I had for the good things and deeds has been taken away from me.
The Elder told him:
– My brother, it is enough what you have now; bear it patiently and it will be useful for you.
But the brother kept saying:
– Truly, my Father, my soul is lost.

Then the Elder told him:
– Believe me, my brother, for I had not meant to tell you this, lest your thoughts should become weak – but I see that you are highly deluded by the enemy, the devil, and that you have been cast into sloth and despair. Listen to my advice and forget your view that you had a good and zealous life and did good deeds while you were a layman – just as the Pharisee, who for the good deeds that he had done with much pride and for which he thought God liked him more than anyone else – lost all his benefit, because of his prideful opinion.

Rather, by humbling yourself before God and by casting off any thought that you do anything good in front of Him – that humble mindset alone will be enough for you to save your soul, just as the Publican, who had done nothing good, but he straightened himself up through humility. As it is far more pleasing to God to see a sinful and lazy man with a broken and humble heart, than one who does many good deeds and thinks highly of himself in his mind, deeming himself more pleasing to God than others.

Upon hearing this, the brother felt much usefulness and comfort in his soul and bowed to the ground before the Elder and said:
– I say, my Father, today you have saved my soul.
And he left, giving thanks to the Lord.
(IV, 22)

(Words by the Anonymous Elders of the Egyptian Desert)

Text trimis de Mihaela Mihăilă, Bucureşti
  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: