Prima pagină > Fără categorie > Academicianul Dinu Giurescu ne arată cum vrea UE să destrame România

Academicianul Dinu Giurescu ne arată cum vrea UE să destrame România

Academicianul Dinu Giurescu ne arata cum vrea UE sa destrame Romania

Agentia noastra a atras atentia in mai multe randuri despre cum se urmareste de catre UE destramarea natiunilor si conducerea unitara de catre o elita care sa se structureze pe vechiile regate, imperii, colonii etc. Este si motivul pentru care am tot scris ca maghiarii urmaresc ca prin euroregionalizare si prin autonomie teritoriala sa preia de la Romania nu numai Ardealul, ci si bogate zone din celelalte regiuni istorice. Austria si Ungaria ar urma sa coordoneze teritorial administrativ euroregiunile pe care se situeaza azi Romania. De data asta un istoric eminent trage semnalul de alarma, este vorba despre acdemicianul Dinu C. Giurescu.

1. Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au aprobat, la 26 mai 2003, Regulamentul (CE) Nr. 1059/2003 privind instituirea unui nomenclator al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS) (sublinierea D.C.G.).
Regulamentul a fost adoptat pentru a dispune de date statistice comparabile pe ansamblul Uniunii Europene.
El prevede „cel puţin trei niveluri ierarhice de detaliere”, bazate pe componenţa teritorială actuală a regiunilor de nivel NUTS 3 (sublinierea D.C.G.).
Articolul 2 al Regulamentului precizează: „NUTS este un nomenclator ierarhic” cu 3 nivele de unităţi teritoriale şi anume – NUTS 1, NUTS 2 şi NUTS 3 (articolul 2).
Definirea acestor unităţi teritoriale „se bazează în principal pe unităţile administrative existente în statele membre” (articolul 3 din Regulament).

harta ardeal giurascu

 

 

Cele 3 niveluri NUTS sunt determinate de „pragurile demografice” (minimum şi maximum) anume:
NUTS 1 de la 3 la 7 milioane locuitori
NUTS 2 800.000 până la 3 milioane
NUTS 3 150.000 până la 800.000
Regulamentul adoptat de Parlamentul şi Consiliul Europei confirmă şi întăreşte realitatea unităţilor teritoriale de bază (NUTS 3) din statele membre, prin înscrierea lor nominală în „Jurnalul Oficial” al Uniunii Europene din 21 iunie 2003, după cum urmează:

Nr. crt. Ţara NUTS Denumirea NUTS 3 în statele respective
1 2 3
1. Belgique / België / Belgia 3 12 45 Arrondissements
2. Danmark / Danemarca 1 2 16 Amtskommuner
3. Deutschland / Germania 17 42 443 Kreise / Kreisfreie Städte
4. Ellada / Grecia 5 14 49 nomoi
5. España / Spania 8 20 53 provincias
6. France / Franţa 10 27 101 départements
7. Ireland / Irlanda 2 3 8 regional authority regions
8. Italia 6 22 104 province
9. Luxembourg 2 2 2
10. Nederland / Olanda 3 13 41
11. Österreich / Austria 4 10 36
12. Portugal / Portugalia 4 8 31
13. Suomi/Finland / Finlanda 3 6 21 Maakunnat / landskapen
14. Sverige / Suedia 2 9 22 län
15. United Kingdom / Anglia 13 38 135

Pentru a nu fi nici un dubiu, anexa II a Regulamentului sus-amintit, înscrie şi denumirile unităţilor administrative existente (NUTS 3) în principalele ţări cuprinse în Regulament, aşa cum sunt arătate în tabelul de sus.

Recapitulând: Regulamentul 1059/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului, consemnează şi confirmă realitatea unităţilor teritoriale de bază existente în statele membre, cu recomandarea: „ar trebui să se respecte situaţia politică, administrativă şi instituţională existentă” (paragraful 10, pagina 1 din Regulament).

 

*

2. Pornind de la Recomandarea nr. 1059 din 26 mai 2003, Guvernul Român a iniţiat şi Parlamentul a aprobat Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a, nr. 577 din 29 iunie 2004).

Politica de dezvoltare regională – precizează legiuitorul din 2004 – este pusă în aplicare „în scopul asigurării creşterii economice şi dezvoltării sociale echilibrate şi durabile ale unor arii geografice constituite în regiuni de dezvoltare” (Legea din 2004, articolul 2/1).

Legea 315/2004 a stabilit 8 regiuni de dezvoltare (vezi Harta nr. I).

 

*

3. În 2009, 9 senatori şi 22 deputaţi UDMR au înaintat Senatului o propunere legislativă (înregistrată cu nr. L/432/2009) pentru „modificarea şi completarea Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în România cu modificările şi completările ulterioare”.

Propunerea constă în formarea a 16 regiuni şi 5 macroregiuni de dezvoltare, în locul celor 8 existente în prezent.

Expunerea de motive, semnată de iniţiatori, cuprinde formulări generale, ca de exemplu, „diminuarea decalajelor economice şi sociale… susţinerea unei dezvoltări durabile a tuturor regiunilor ţării… restructurarea economiei regiunilor… promovarea unei dezvoltări echilibrate, a unor comunităţi durabile şi a incluziunii sociale…”.

Expunerea de motive nu explică de ce împărţirea pe cele 8 regiuni de dezvoltare din 2004 ar trebui înlocuită.

Anexa I a propunerii legislative a parlamentarilor UDMR enumeră cele 16 regiuni de dezvoltare, fiecare cu numele unităţilor componente, unde însă denumirea „judeţ” nu apare nicăieri.

Omisiune care alimentează informaţia vehiculată pe cale orală, că judeţele vor dispărea odată cu noua regionalizare. Dispariţia judeţelor pare sugerată şi de explicaţia unuia din iniţiatori: cele 16 regimuri de dezvoltare reprezintă o fază intermediară spre cele cinci macroregiuni, obligatorii în 2013. Explicaţia nu face nici o menţiune despre existenţa în continuare a judeţelor.

Cele 16 regiuni de dezvoltare (NUTS 2), propuse de iniţiatorii UDMR, sunt arătate în harta nr. 2.

Cele 5 propuse macroregiuni, propuse de aceiaşi iniţiatori, sunt reprezentate în harta nr. 3.

Iniţiatorii doresc ca împărţirea în 16 regiuni să intre repede în vigoare, la 1 ianuarie 2011.

În martie 2010, un deputat UDMR a propus ca Aradul să nu facă parte din aceeaşi regiune de dezvoltare cu judeţul Timiş şi să se alăture judeţelor Bihor, Satu Mare şi Sălaj cu care „se aseamănă mai mult din punct de vedere economic sau cultural”.

*

Din propunerea de mai sus rezultă următoarele:

a) Regiunile de dezvoltare stabilite în 2004 sunt anulate fără vreo motivare reală.

b) Se propune un regim de tranziţie cu 16 regiuni – cu o durată de maximum trei ani; tranziţia ne aminteşte de „întovărăşirile agricole” din anii ‘50 menite să înlesnească eliminarea proprietăţii ţărăneşti individuale şi constituirea colhozului.

Propunerea cu 16 regiuni de dezvoltare urmăreşte cumva desfiinţarea judeţelor ca unităţi de bază? O atare desfiinţare ar fi un unicum în Uniunea Europeană unde asemenea unităţi teritoriale de bază există în continuare, confirmate prin Regulamentul nr. 1059/2003.

c) Între cele 16 propuse regiuni de dezvoltare, la nr. 14 figurează „Covasna-Harghita-Mureş”. Este astfel reconstituită teritorial fosta „Regiune autonomă maghiară” din anii 1952-1958 (vezi Hărţile nr. 2 şi 4), numită acum „Regiunea de dezvoltare nr. 14″.

d) Macroregiunile IV şi V din noua propunere de regionalizare împart aria transilvană în două, şi anume (vezi harta nr. 4):

IV. la Sud: Arad, Timiş, Caraş Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu şi Braşov;

V. toată aria de Nord şi Est a Transilvaniei, de la Oradea, Satu Mare şi Baia Mare, până la Miercurea Ciuc şi Sfântu Gheorghe.

 

O atare propunere trimite la trecutul apropiat, astfel:

a) a se compara macroregiunea V cu teritoriul cedat prin Dictatul de la Viena în august 1940 (harta 5 de comparat cu harta 4). Macroregiunea V înseamnă o lărgire spre sud a teritoriului cedat în 1940.

b) În august 1940, a avut loc la Turnu Severin o întâlnire preliminară a unor reprezentanţi ai României şi Ungariei, preludiu la Dictatul de la Viena. Partea ungară a propus celei române „împărţirea” Transilvaniei între cele două state, conform cu cele arătate în harta nr. 6.

Macroregiunea propusă în 2009 este, cu mici diferenţe, aceeaşi cu propunerea din august 1940.

Se poate interpreta că este o simplă coincidenţă.

Se poate interpreta şi altfel.

Evenimente relativ recente au demonstrat că nu este prea complicat să se constituie un nou stat pe teritoriul unui stat european, fie prin mijloace militare, fie altele, cu concursul susţinut al mass-media internaţionale. Noul „stat” recunoscut de o seamă de guverne este un „model” ce poate fi, în anume împrejurări, invocat şi pus în practică.

Traseul propunerii din 2009: pentru-contra şi iarăşi pentru.

3 iunie 2009: Propunerea UDMR este înregistrată la Senat cu nr. b284.

10.06-10.07.2009: Trimisă spre aviz la Consiliul Legislativ, la Guvern şi la Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului.Camere,

10.07.2009: Consiliul legislativ: aviz favorabil.

23.09.2009: Punctul de vedere al guvernului – aviz negativ.

3 şi 9 februarie 2010: Punctul de vedere al Comisiei pentru administraţie publică etc. – aviz negativ.

10 februarie 2010: Propunerea pentru o nouă regionalizare a României este înscrisă pe ordinea de zi a Senatului şi adoptată în aceeaşi zi, prin aprobare tacită.

*

Cum a fost posibil ca, pe de o parte, Guvernul (PDL-UDMR) şi Comisia pentru administraţie publică să dea aviz negativ, iar Senatul să adopte propunerea prin aprobare tacită?

Se pare că lucrul a fost posibil printr-o manevră de procedură iniţiată de un lider al majorităţii din Senat. O atitudine cel puţin curioasă…

În concluzie, o propunere de împărţire a României pe regiuni a trecut de una dintre Camere fără să fi avut loc nici un fel de dezbatere şi nici un fel de discuţie în public, fiind totuşi vorba de o chestiune de interes naţional.

Să fie o simplă coincidenţă!?!

Când regimul trecut a renunţat, în 1968, la împărţirea în raioane şi regiuni (după model sovietic), propunerea de revenire la judeţe a fost publicată în presă, cu harta respectivă, spre dezbatere publică. Iar definitivarea, atunci, în 1968, a ţinut seamă şi de opiniile venite din public, ca, de exemplu, constituirea a două judeţe: Brăila şi Galaţi (iniţial era prevăzut un singur judeţ, cu ambele oraşe dunărene).

Într-un sistem cu mai multe partide şi libertatea mass-media o asemenea propunere – constituirea regiunilor de dezvoltare – cu consecinţe ce pot duce foarte departe… trece pe tăcute, pe furiş, ascunsă opiniei publice.

Harta nr. 1

Regiunile de dezvoltare conform Legii 315/2004

Regiunile de dezvoltare conform Legii 315/2004

 

1) Nord-Est, cu judeţele Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău şi Vaslui

2) Sud-Est, cu judeţele Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Tulcea şi Constanţa

3) Sud-Muntenia, cu judeţele Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu, Ialomiţa şi Călăraşi

4) Sud-Vest Oltenia, cu judeţele Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Dolj şi Olt

5) Vest, cu judeţele Timiş, Caraş Severin, Hunedoara şi Arad

6) Nord-Vest, cu judeţele Bihor, Sălaj, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş şi Satu Mare

7) Centru, cu judeţele Alba, Sibiu, Mureş, Harghita, Covasna şi Braşov

Bucureşti-Ilfov, cu Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov

Harta nr. 2

Cele 16 Regiuni de dezvoltare conform propunerii UDMR din 2009

Cele 16 Regiuni de dezvoltare conform propunerii UDMR din 2009

Prin propunerea UDMR, aria transilvană este decupată în felii. Unele (numerele 15 şi 16, harta nr. 2) merg în prelungirea regiunii de dezvoltare „Covasna-Harghita-Mureş” (nr. 14 în harta nr. 2). Altele (nr. 12 şi 13 harta nr. 2) se aşează de-a lungul Carpaţilor meridionali.

„01 – Botoşani, Suceava

02 – Bacău, Iaşi, Neamţ, Vaslui

03 – Brăila, Buzău, Galaţi, Vrancea

04 – Constanţa, Tulcea

05 – Bucureşti

06 – Călăraşi, Ialomiţa, Ilfov

07 – Giurgiu, Teleorman

08 – Dolj, Mehedinţi, Olt

09 – Gorj, Vâlcea

10 – Argeş, Dâmboviţa, Prahova

11 – Arad, Caraş Severin, Timişoara

12 – Alba, Hunedoara

13 – Sibiu, Braşov

14 – Covasna, Harghita, Mureş

15 – Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş

16 – Bihor, Sălaj, Satu Mare”

Harta nr. 3

Regiunea Autonomă Maghiară constituită în 1952 (devenită ulterior Mureş-Autonomă Maghiară) din iniţiativa şi cu aportul unor consilieri sovietici


Regiunea Autonomă Maghiară constituită în 1952 (devenită ulterior Mureş-Autonomă Maghiară) din iniţiativa şi cu aportul unor consilieri sovietici

A se compara teritoriul Regiunii Autonome din 1952 cu acela al regiunii de dezvoltare Covasna-Harghita-Mureş, propusă în 2009 (harta nr. 2, regiunea nr. 14).

Harta nr. 4

Cele 5 macroregiuni propuse prin iniţiativa UDMR din 2009

Cele 5 macroregiuni propuse prin iniţiativa UDMR din 2009

 

I. Moldova toată, plus Brăila şi Buzău

II. De la Tulcea şi Constanţa şi până la Drobeta-Turnu Severin (partea de sud a Munteniei şi Olteniei) până la Dunăre, inclusiv Bucureştii

III. Partea de nord a Munteniei şi Olteniei (Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea şi Gorj)

IV. Banatul, plus partea de sud a Transilvaniei (Arad, Hunedoara, Alba, Sibiu, Braşov)

V. Partea de Nord şi Est a Transilvaniei, de la Covasna şi Harghita până în Bihor, Satu Mare şi Maramureş


Harta nr. 5

Teritoriul anexat de Ungaria conform cu hotărârea Dictatului de la Viena (30 august 1940) judeţele sunt cele existente în 1940

Teritoriul anexat de Ungaria conform cu hotărârea Dictatului de la Viena (30 august 1940) judeţele sunt cele existente în 1940

Harta nr. 6

Propunerea delegaţiei ungare de împărţire a ariei transilvane, transmisă delegaţiei române, la convorbirile preliminare de la Turnu Severin, 16-24 august 1940

Propunerea delegaţiei ungare de împărţire a ariei transilvane, transmisă delegaţiei române, la convorbirile preliminare de la Turnu Severin, 16-24 august 1940

Delegaţia ungară propunea ca România să cedeze un teritoriu de 69.000 km² cu o populaţie de 3.900.000 din care 2.200.000 români, 1.200.000 maghiari, 500.000 germani şi alte naţionalităţi: Istoria politicii externe româneşti în date, coordonator Ion Calafeteanu, Fundaţia europeană Titulescu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, pp. 326-327 (sub datele 16-24 august 1940).

A se compara cu regiunea de dezvoltare nr. V (Harta nr. 4).

În memoriile sale, Mihail Manoilescu, atunci ministrul de Externe al României, scrie următoarele despre convorbirile de la Turnu Severin din august 1940:

„Partea ungară a prezentat un aide-mémoire datat Budapesta 11 august 1940, însoţit de o hartă a revendicărilor lor. Această hartă… formulează pretenţia… de a se retroceda Ungariei toată Transilvania de la nord de Mureş, inclusiv Aradul, lăsându-ne nouă Blajul, Mediaş şi Sighişoara şi trecând la unguri Alba Iulia şi Braşovul!” (sublinierea D.C.G.).

„Teritoriul reclamat reprezintă mai mult de două treimi din teritoriile româneşti care au aparţinut Ungariei şi cuprinde mai mult de 2/3 din populaţie, din care 2.200.000 români…”

(Mihail Manoilescu, Memorii, iulie-august 1940. Dictatul de la Viena, ediţie îngrijită de Valeriu Dinu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1991, p. 156).

Preluat de la AGENŢIA DE INVESTIGAŢII MEDIA


 1. Venera
  martie 29, 2011 la 3:49 pm

  AM CUNOSCUT PERSONAL, ÎN ANII 1972, ATÂT PE EMINENTUL ISTORIC CONSTANTIN C.GIURESCU, TATAL EMINENTULUI FIU SI ISTORIC DINU C.GIURESCU.
  AM COLABORAT CU ACESTI 2 MARI ISTORICI AI ROMÂNIEI.
  UN COMENTARIU LA ACEST EXREM DE IMPORTANT ARTICOL REALIST SI ÎNGRIJORATOR, AR FI INUTIL CA VENIND DIN PARTEA SUBSEMNATEI.
  DORESC SA TRANSMIT D-SALE D-LUI PROF.UNIV.DINU C.GIURESCU, OMUL, ISTORICUL SI NU ÎN CELE DIN URMA CEL CARE PRIN MODESTIA,ÎNVATATURILE TRANSMISE STUDENTILOR SI COLABORATORILOR, A STIUT SA NE IMPRIME CEEA AR TREBUI SA FIE PENTRU FIECARE ROMÂN -INDIFERENT UNDE S-AR AFLA… DRAGOSTEA PENTRU PATRIA ÎN CARE S-AU NASCUT, ÎNVATAT SI EDUCAT.

  SUNT MÂNDRA CA AM PUTUT CUNOASTE ACESTI DOI MARI ISTORICI AI ROMÂNIEI !

  DORESC DIN DEPARTARI…DIN TOATA INIMA, PROFESORULUI UNIVERSITAR DINU C.GIURESCU, MULTA SANATATE SI ÎN CONTINUARE SA NE ONOREZE CU SCRIERILE D-SALE ATÂT DE IMPORTANTE PENTRU ROMÂNIA!

  Venera E.Dumitrescu

 2. a fi
  aprilie 3, 2011 la 11:00 am

  Nu mor mieii cînd vor lupii

  Elita ocultă malefică a acestei planete se grăbeşte.Se grăbeşte din ce în mai tare.Se grăbeşte foarte tare ! Nu mai are răbdare ! Unele planuri de distrugere în masă le-au eşuat, cel puţin pentru moment, cum ar fi al treilea război mondial care trebuia să înceapă în noiembrie anul trecut.Acum este aprilie 2011 şi cîinii războiului sau lupii sau crocodilii au trecut la planul b sau c sau enşpe, aţîţînd focul în nordul Africii, doar-doar va ieşi o vîlvătaie suficient de mare care să cuprindă tot continentul african, apoi celălalt, apoi toate continentele !
  Cîinii războiului lucrează pe mai multe fronturi prin tehnologia reptiliană de provocare a cutremurelor, prin otrăvirea aerului, prin codexul alimentar.Din cine ştie ce motiv încă n-au reuşit să cipuiască nici jumătate, nici un sfert din umanitate, n-au reuşit să ucidă destui oameni cu sida sau cancer sau ebola sau pandemiile artificiale ale gripelor animaliere, dar au planuri de rezervă, cum se vede, şi au trecut pur şi simplu la măsuri aberante ca reducerea salariilor şi pensiilor, iar ultima atrocitate este închiderea forţată a 67 de spitale în România sub pretexte cretine că nu sînt fonduri băneşti ! 67, adică 6 plus 7 egal 13, care este unul din numerele favorite ale Elitei malefice, ales deloc întîmplător spre a ne arăta încă o dată cine conduce nu doar lumea, ci şi ţara noastră ! Este adevărat că în tarot 13 este numărul transformării, iar tarotul fiind o modalitate de cunoaştere iniţiatică, conţine sintetizată în el o înţelepciune profundă, de sorginte divină, care a fost redată succint de înţelepciunea populară prin proverbe ca : tot răul spre bine sau – rău cu rău, dar mai rău fără rău – şi altele.
  Cum de mai îndură Divinul aceste bestii pe suprafaţa pămîntului, cum de mai permite proliferarea răului şi a bestialităţii pentru asasinarea pe faţă a unei umanităţi, care pare că doarme în continuare, ca hipnotizată, este un fapt pe care doar puţine fiinţe umane îl înţeleg dincolo de aparenţe. Iar mass- media tace sau spune doar pe jumătate ori pe un sfert ori deloc cine sînt adevăraţii vinovaţi ai acestor cumplite nenorociri pe care le trăim în ultimii 21 de ani !
  Din laşitate, toţi gazetarii evită să pronunţe numele adevăraţilor vinovaţi, ai asasinilor care sînt reptilo-masonii, deşi le este cunoscut şi poate rostit acel nume pe la colţuri sau doar prin aluzii mai mult sau mai puţin vizibile, cum este sintagma folosită chiar la începutul acestui articol.Fosta cea de a patra putere în stat – presa- nu mai este de mult putere, ci doar sclava Puterii Malefice Mondiale ! Parcă toţi gazetarii au devenit o turmă de servili sau aproape toţi, cu mici excepţii ! Treptat-treptat şi-au pierdut coloana vertebrală, şi-au pierdut simţul observaţiei şi deducţiei, şi-au pierdut luciditatea, onestitatea, simţul răspunderii, au pierdut simţul omeniei, trecînd de partea lăcomiei şi demoniei, fiindcă anunţă zilnic doar nenorociri pentru menţinerea unui climat de teroare şi angoasă, care teroare şi angoasă sînt hrana zilnică a reptilienilor în planul fizic şi al încornoraţilor din astralul inferior.
  Graba bestiilor reptilo-masone s-ar părea că are drept cauză creşterea vibraţiei planetare, dar şi la nivel de conştienţă umană, iar ei vor să distrugă, să asasineze cît mai mulţi oameni acum cînd umanitatea încă nu s-a dezmeticit cum trebuie şi cît trebuie ! Sînt încă multe miliarde de oameni care dorm, chiar dacă urlă de durere şi suferinţă şi lipsuri de tot felul, ei parcă dorm, la nivel de mase, dar şi la nivel individual.Fiecare în cuşca lui îşi linge rănile şi mă refer la cei amărîţi şi oropsiţi, iar pe de altă parte o mînă de favorizaţi ai soartei, fie că sînt fotbalişti, manelişti, vameşi, politicieni, afacerişti, mafioţi, îşi serbează zilele cheltuind sume fabuloase de bani, ca de pildă 40 de mii de euro pentru o petrecere cu şampanie şi gagici toples într-o noapte!
  Inconştienţa şi nesimţirea unora, a celor bogaţi, este contrabalansată de adormirea altora, care plîng în somn asemenea copiilor mici, speriaţi de cine ştie ce coşmar lugubru ! Şi în tot acest timp mas-media ne prezintă în ziare, dar mai ales la televizor, ore în şir, săptămîni şi luni la rînd, scandalurile conjugale ale unui cuplu oarecare sau ale mai multor cupluri, ratările echipelor de fotbal, manelele , filmele violente, serialele siropoase, divertismentele stupide, adică doar praf de copt plăcintele otrăvite cu care momesc prostimea într-o direcţie, le abat minţile în altă direcţie, spre a nu observa proliferarea aberantă a răului care ne sugrumă din ce în ce mai tare pe noi toţi.
  Perversitatea reptilo- masonilor este greu de imaginat de către minţile oneste, şi una din formele vădit tendenţioase este ipocrizia cu care aceşti masoni sînt adunaţi în jurul unor discuţii televizate, asta pasă-mi-te ca să ni se arate că guvernanţii ar şti de unele probleme ale populaţiei sărăcite, umilite şi batjocorite.Emisiuni în care nu se face altceva decît se trăncăneşte, se trăncăneşte şi iar se trăncăneşte la nesfîrşit, fără nici un folos, fără nici o urmare, fără nici o rezolvare din cele majore, care ar pune capăt haosului şi furtului de mii de miliarde euro ale cetăţenilor acestei ţări, dar nu numai.
  Şi în timp ce pe faţă, la tv sau în ziare, masonii trăncănesc vrute şi nevrute, iar în parlamente dorm sau absentează, pe din dos fac ritualuri satanice la fiecare lună plină cu sacrificarea unor copii sub cinci ani, special aleşi pentru a le bea sîngele care conţine nu ştiu ce virtuţi pentru menţinea formei umane ale reptilienilor ( vezi David Ike- Secretul suprem ), pe lîngă orgiile sexuale închinate necuratului, redate atît de bine în celebrul film a lui Stanley Kubrik – Cu ochii larg închişi (!), în urma căruia regizorul a şi fost asasinat !
  Iar umanitatea în ansamblu doarme cu ochii larg închişi – genială metaforă ! – şi tot doarme şi parcă nu se mai termină de dormit somnul de plumb al larvarităţii generalizate !
  E adevărat că unele grupuri de oameni fac eforturi să se trezească, anume cei mai lucizi, care sînt ghidaţi de fiinţe înţelepte trimise de Creatorul Suprem şi pe care noi îi numim Maeştri spirituali sau Ghizi spirituali, fără de care omenirea s-ar fi autodistrus definitiv în aceşti ultimi 21 de ani ! Ghizi spirituali calomniaţi, ridiculizaţi şi batjocoriţi, ba chiar întemniţaţi, cînd nu s-a reuşit asasinarea lor prin plasarea bombiţelor în apartamentul lor sau alte metode, ca iradierea, cum a fost cazul lui Osho, care a şi murit ulterior de cancer, dacă îmi amintesc corect, după ce a fost iradiat în puşcărie.
  Că toate aceste masacre ale populaţiei lumii pe diverse fronturi sînt făcute cu bune ştiinţă, nu mai trebuie argumentat decît poate celor care n-au nici televizor, nici internet şi nici bani de ziare sau acelora care sînt atît de egoişti şi obtuzi, încît par a fi incapabili de a raţiona mai mult decît minimum pentru supravieţuire, cum ar fi traficanţii mărunţi de carne vie şi droguri ori microbiştii de fotbal sau altor categorii de oameni foarte săraci cu duhul.
  Că rostul acestor masacre este reducerea populaţiei lumii la un miliard de oameni, conform agendei reptilo-masone, care să poată fi controlaţi prin cipuire şi folosiţi ca sclavi pentru Elită, iar se ştie, cu excepţiile mai sus pomenite.
  Că toate acestea se fac cu Voia Domnului este cunoscut de cînd însuşi Domnul a revelat apocalipsa vremurilor din urmă, cu aproape două mii de ani înainte, dar una este să citeşti o alegorie biblică foarte greu de înţeles şi cu totul altceva este să vezi pe viu, fie direct, fie prin indermediul unor imagini televizate, cum mii de oameni sînt asasinaţi în războaie civile, revolte sau aşa zise pălituri de şezut, orchestrate din urmbră de cîinii războiului, de lupii sau crocodilii acestei planete, sau cum sînt daţi afară din spitale bătrîni, femei gravide, bolnavi pe targă şi în cărucioare, ba chiar şi copiii din incubatoare, la ordinul secret al masonilor, care se grăbesc tare-tare de tot, să distrugă tot ce mai poate fi distrus, înainte ca tăvălugul istoriei să-i îngroape definitiv în prăpastia iadului pe care o merită cu prisosinţă de multă vreme !
  Problema acestor bestii cu chip de om pare a fi nu doar aceea că nu mor mieii cînd vor lupii, ci că nu mor mieii cîţi vor lupii ! De aceea se închid spitalele, se taie salariile şi pensiile, se otrăvesc alimentele şi aerul, iar în curînd scumpirile se vor accentua, pentru a provoca o foamete artificială, pe lîngă războiul din lumea arabă programat sau cel puţin consemnat deja din 1945, conform unor documentele aflate în bibliotecile engleze.
  Ceea ce mă seacă pe mine la inimă este amploarea incredibilă a acestei orchestrări de bestialitate şi cîinoşenie, în timp ce mass- media roade doar nişte osicioare sterilizate , pentru a da impresia că păzesc curtea stăpînului, cînd nu fac decît să scheaune ori să latre la lună !
  Dar pînă cînd un trai şi-un chin, cu minciună şi venin ?

 1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: