Arhiva

Archive for septembrie 2011

CEZAR IVĂNESCU: SCURTĂ PRIVIRE ASUPRA MORŢII ŞI A ÎNVIERII

septembrie 30, 2011 Lasă un comentariu


Convorbire realizată de CLARA T. VÂLSAN, revista Transilvania, nr. 4/1996

Despre bogata şi dramatica mitologie românească a morţii ar trebui să se scrie o întreagă operă, după cum bine observa Mircea Eliade în lucrarea pe care dumneavoastră, domnule Cezar Ivănescu, împreună cu doamna Măria Ivănescu aţi tradus-o, De la Zalmoxis la Genghis-Han. Studii comparative despre religiile şi folclorul Daciei şi Europei orientale, (Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980). Vă invit să desprindeţi din această mitologie românească a morţii câteva motive arhaice asupra cărora poetul Cezar Ivănescu s-a aplecat în teoria d-sale despre bocet şi doina.

Cezar Ivănescu: Cartea lui Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-Han, apărută cu mari dificultăţi în 1980 la Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, a fost retipărită în 1995 la Editura Humanitas. Ambele ediţii reproduc prefaţa la traducerea românească, în care Eliade îşi exprimă intenţia de a alcătui un al doilea volum al cărţii: „Dar câteva cursuri şi seminarii recente, ţinute la Universitatea din Chicago – despre mitologiile morţii şi riturile funerare, despre urmele scenariilor iniţiatice în ceremonialele grupărilor tinereşti, specifice societăţilor rurale din România şi Europa orientală, şi, mai ales, despre necesitatea integrării materialelor etnologice şi folclorice europene în orizontul istoriei universale a religiilor – m-au convins că De Zalmoxis à Gengis-Khan trebuie completat cu un al doilea volum, în care, alături de studiile despre Colinde şi Căluşari, toate aceste probleme vor fi analizate cu atenta pe care o merită“ (op. cit, p. 5)…

În ce fel s-a desăvârşit sau nu intentia lui Mircea Eliade, nu ştiu, probabil ştiu cei care au acces la manuscrisele marelui savant. Oricum, opinia lui Mircea Eliade despre mitologiile morţii ne-ar fi interesat foarte mult gândindu-ne că în Capitolul V, Meşterul Manole şi Mănăstirea Argeşului şi în Capitolul VIII, Mioara năzdrăvană, din amintita carte, mitologiile morţii sunt atinse şi implicate într-o sublimată viziune religioasă. În afară de cartea lui Mircea Eliade, mai avem o excelentă lucrare de sinteză, Mitologia română (Bucureşti, Editura Academiei, 1985) semnată de Romulus Vulcănescu. Un capitol din Partea a III-a a cărţii este intitulat chiar Mitologia morţii. Aş mai putea cita o carte a lui Constantin Prut, Calea rătăcită (Editura Meridiane, Bucureşti, 1991) şi, fireşte, bibliografia problemei citată de Eliade în cartea lui; toate acestea pentru a spune că lucrarea de referinţă rămâne înmormântarea la români, a lui S. Fl. Marian, studiu neegalat încă în cei o sută de ani care au trecut de la tipărirea lui şi până azi… Cercetarea mea, strict literară şi muzicală, urmând sugestii din Mircea Eliade şi Marian s-a îndreptat mai ales asupra textelor folclorice, bocetele, fragmente incipiente de mitologie, cele mai vechi, mai vechi chiar decât învelişul lor lingvistic actual, şi doinele ca relicte ale unei arte tradiţionale.

Citește mai mult…

MARIA TĂNASE, „Pasărea Măiastră” a României

septembrie 30, 2011 Lasă un comentariu

Maria TĂNASE (n. 25 septembrie 1913, Bucureşti – d. 22 iunie 1963, Bucureşti), fiică a lui Ion Coandă Tănase şi a Anei Munteanu, a fost interpreta cea mai proeminentă a muzicii fundamentale româneşti, a folclorului.

Şi-a început studiile la Şcoala de fete „Ion Heliade Rădulescu” din Bucureşti, unde a făcut doar cursul inferior, fiind obligată să muncească, alături de fraţii şi părinţii săi, pentru a se putea întreţine. Începând cu 1945, a urmat Conservatorul Regal de Muzică şi Artă Dramatică, avându-l ca profesor pe Ion Manolescu împreună cu care juca pe scena Teatrului Municipal.

În 1934 este admisă, prin concurs, la Teatrul „Cărăbuş”, condus de Constantin Tănase, şi distribuită într-un grup vocal în spectacolul de revistă Cărăbuş-Expres, pe al cărui afiş figura cu pseudonimul Mary Atanasiu. Aici a descoperit-o folcloristul Harry Brauner care a i-a pregătit lansarea.

A început să înregistreze la reprezentanţele bucureştene ale studiourilor „Tomis” şi „Columbia” din Viena, iar în 20 februarie 1938 a debutat la Radio. Succesul a fost răsunător, cronicile i-au fost favorabile: „Tânăra cântăreaţă care e una din cele mai izbutite talente ale promoţiilor mai noi aduce pe lângă apreciate însuşiri vocale şi o preocupare de noutate întru totul lăudabilă: studiul temelor folclorice, valorificarea melodiilor populare pe care nu le disează ci le cântă, păstrându-le nealterată frumuseţea originală. Solista creează astfel şi pune în valoare melodia poporană autentică şi cu deosebire cântecul autentic, terenuri încă necunoscute, neînţelese sau degradate de obişnuiţii noştri diseuri” (revista Radio-Adevărul).

Citește mai mult…

MIHAI EMINESCU: DESPRE ROBIA MODERNĂ

septembrie 24, 2011 2 comentarii

 

Când laşi toate celea în sama libertăţii şi, prin urmare, a egoismului omenesc, nu va fi bine. De multe ori, în Anglia s-a dizbătut întrebarea dacă n-ar fi bine să se lucreze duminicele, şi se găsise economişti care să calculeze ce pierderi însemnate are industrialul englez prin ţinerea sărbătorilor. O fericire că biserica e acolo îndestul de puternică pentru a rezista unor asemenea tentative împotriva săracului, asigurându-i şi acestuia partea sa de odihnă şi bucurie, într-o lume pe care scriptura o numeşte cu drept cuvânt ,,Valea plângerilor”.

La noi, în ţara absolutei libertăţi, este însă cu putinţă ca lucrătoriul să nu se bucure nici de duminecă, nici de sărbătoare, să nu se bucure nici de răgazul pe care scriptura îl asigură până şi animalelor. Mania de a trata pe om ca simplă maşină, ca unealtă pentru producere, este întâi tot ce poate fi mai neomenos; al doilea, dezastruoasă prin urmările ei. Căci vita de muncă se cruţă la boală, i se măsură puterile, nu se încarcă peste măsură, pierderea ei e egală cu cumpărarea unei alteia, încât interesul bine înţeles al proprietarului este cruţarea.

La om, lucrul se schimbă. Poate să se stingă în bună voie…, se va găsi totdeauna altul la loc, căci nevoia e o dăscăliţă amară, care primeşte orice condiţii. În alte ţări sunt societăţi pentru apărarea animalelor, de sine înţelegându-se că religia şi organizarea socială îi asigurează omului zilele sale de odihnă, la noi însă nu va fi minune dacă vom vedea tratându-se organismul cel mai nobil de pe pământ cu o lipsă de cruţare de care sunt ferite şi organismele cele inferioare.

Citește mai mult…

NICOLAE IORGA: Se creează acum un nou tip de om universal: omul de nicăieri

septembrie 17, 2011 Un comentariu

„Şcoala, fiind în afară de viaţă, învăţându-te să nu ţii cont de nimic ce e dincolo de casta cultă, duce la şcolarizare formală a omenirii. De aici a ieşit o umanitate scăzută, lipsită de energie şi entuziasm, lipsită de putinţa de a acţiona şi a reacţiona, o umanitate împuţinată şi strâmbată”.

„Astăzi universitatea este o şcoală de specialităţi, nelegate între ele, fără niciun fel de spirit comun şi aceste acţiuni au un scop care nu e în societate, ci peste ea şi poate chiar împotriva ei. S-a creat tipul omului abstract, în afară de orice tradiţie şi de orice împrejurări în care ar avea de trăit, omul care ştie dinainte unde va fi aşezat (…).
Se creează acum, pentru o lume neorganică, un tip de om universal, omul care e de nicăieri şi de peste tot, omul în afară de tradiţie, înstrăinat de mediul în care a trăit. Iar de societatea aceasta nenorocită, intrată în tipicul şcolii, oricine poate abuza, orice aventurier sau orice bandă politică se poate face stăpânul ei. („Idei asupra problemelor actuale”)

„Acel instinct care se întinde armonios asupra tuturor domeniilor şi felul de a gândi, acel fel care se întinde armonios asupra multor secole şi se leagă de o tradiţie milenară se cuvin imperativ a-i fi încătuşate şi stimulate romanului. (…) Gimnasiul şi liceul să formeze omul dinautru, omul armonios, omul sănătos, omul cu iubire pentru lucruri vrednice şi folositoare, omul capabil de a da de la dânsul, fără a cere prea mult, ceea ce este necesar pentru dezvoltarea unei societăţi. Românul întreg de care avem nevoie. Nu fabricaţiile în care e ceva specialitate şi sub specialitatea aceea nimic. Căci nici o specialitate nu poate să fie în adevăr folositoare pentru oameni, şi numai pentru o anumită ocupaţie umană abstractă, decât când îşi înfige rădăcinile într-o cultură generală, ea însăşi legată de instinctele cele mai vechi şi cele mai sănătoase ale unui popor. („Noua direcţie în învăţământul românesc”)

Citește mai mult…

PĂRINTELE DUMITRU STĂNILOAE:

septembrie 12, 2011 Lasă un comentariu

„E rău să nu mai fie un neam într-o credință. Nu mai este una în toate. Am primit o scrisoare anonimă, unde mi se spune că fac o legătură prea strânsă între Ortodoxie și națiune, că națiunea ar fi pe planul doi. Întâi să-L iubești pe Dumnezeu și apoi națiunea. Nația este lăsată și ea de Dumnezeu. Fiecare nație are un fel de a prinde spiritualitatea, așa cum are și fiecare om. Națiunea noastră de la început a fost așa, creștin-ortodoxă. Nu poți despărți cele doua aspecte, cel puțin la noi”.

MIHAI EMINESCU: Dr. Jung despre începuturile românilor şi teoria lui Rösler

septembrie 12, 2011 Lasă un comentariu

D. dr. Iulius Jung, docent privat la universitatea Innsbruck, a publicat în ediţie separată opul său, „DIE ANFÄNGE DER ROMÄNEN, KRITISCH-ETNOGRAPHISCHE STUDIE” („Asupra începuturilor românilor, studiu critic – etnografic”), Viena 1876. În antiteză cu cunoscutul Rösler care, luându-se după două şiruri din Flavius Vopiscus, susţinea că toţi colonii romani trecuseră Dunărea în Moesia şi că Dacia Traiană a fost reocupată de români abia în secolul al 12-lea, d-nu[l] Jung raţionează, după analogia mutării altor popoare, şi susţine continuitatea şi stăruirea românilor pe pământul Daciei Traiane.

Fiindcă adevărul e unul, ca şi linia dreaptă între două puncte, pe când părerile neadevărate, ca şi liniile strîmbe, sunt nesfârşit de multe, de aceea găsim cu multă satisfacere că monografia d-lui Jung dezvoltă un şir de idei aproape identic cu scrierea d-lui Xenopol asupra teoriei lui Rösler.

Stăruit-au românii în aşezările lor din Dacia Traiană sau au trecut Dunărea în vremea lu [i] Aurelian şi au reocupat Dacia în sec. al 12-le? Se ştie că amândouă părţile acestei întrebări au avut apărătorii lor. Thunmann, cel întâi care s-a ocupat în mod ştiinţific cu popoarele Europei răsăritene, susţine că românii sunt copiii romanizării Daciei, F. I. Sulzer respinge continuitatea poporului român în aşezările de astăzi, iar I. Chr. Engel e tatăl cunoscutei teorii a lui Rösler, că Dacia, în vremea lui Aurelian, a fost cu totul deşertată de populaţie romană şi reocupată de ea sub regele bulgar Krumus. Teoria lui Şafarik, că resturile romane rămase în Dacia s-a retras la munte, de unde apoi s-a coborât spre a umple şesurile ţărilor, ca cea mai apropiată adevărului, a fost împărtăşită de slaviştii mai noi precum Kopitar, Miklosich şi de învăţaţii germani Hoff, Wietersheim şi Th . Mommsen.

Citește mai mult…

ВЛАДИМИР ФРОЛОВ: Атеросклероз у каждого человека, рак – по выбору

septembrie 4, 2011 Un comentariu

Предшествующий материал должен был убедить любого оптимиста в неотделимости атеросклероза от человека. Но не надо печалиться. Технология Эндогенного Дыхания гарантирует защиту от атеросклероза. Что же касается рака, то здесь вопрос ставится несколько в ином ракурсе. Эндогенное Дыхание резко снижает вероятность онкологических заболеваний. Мне легко об этом писать, потому, что собственный эксперимент уже на излете. Рак слепой кишки существовал в моем организме более трех лет. Но мне повезло, что я сначала ничего об этом не знал. А когда узнал, у меня не оставалось другого выбора, как вылечиться от него самостоятельно. Но этот рак я заслужил: не избегал стрессов, нагружал «досыта» организм тренировками, грелся на солнышке. Когда же узнал, не удивился. Даже мелькнула мысль – надо же, даже с этим повезло, на собственном опыте можно проверить Эндогенное Дыхание. Технология испытание выдержала.

По прогнозам ученых Европы и Америки в 21 веке каждый третий человек на земном шаре в течение своей жизни заболеет раком. Уже сегодня эта болезнь приобретает характер эпидемии: темпы роста смертности от злокачественных опухолей ежегодно увеличиваются в среднем на 86 %. Причем эта тенденция сохранится и в будущем.

В России сложилось своеобразное отношение к раковым больным. На них смотрят, как на приговоренных. Но раковый больной может вести себя как остальные, не вызывать жалость и сочувствие, если вполне уверен в благополучном исходе. Но чтобы так было, человек должен знать, что такое рак и как от него вылечиться.

Citește mai mult…

ВЛАДИМИР ФРОЛОВ: Плавание – наиболее повреждающий вид физических упражнений

septembrie 4, 2011 Un comentariu

Повреждение организма может оцениваться по пульсу. Чем он выше, тем опаснее нагрузка. Но среди физических упражнений имеются такие, которые наиболее опасны. Речь идет, прежде всего, о плавании. Будучи поклонником этого важного вида физической культуры, я скорблю. Но истина дороже. Плавание – наиболее повреждающий вид физических упражнений. Правда есть выход. Проблема снимается в определенной степени, если плавать на спине.

Почему вдруг невзлюбил я плавание? Нет, мне хочется окунуться в чистые и теплые воды настоящего моря. Но плавать я буду совсем по-другому. Если плыть кролем или брассом традиционно, т. е. опустив голову в воду и выдыхая через воду, то в легких поднимается давление более 100 мм вод. ст. Но установлено, что дыхание под давлением более 40 мм вод. ст. может стать повреждающим. Когда полной грудью, с наслаждением и протяжно плывущий человек выдыхает в воду, он загоняет максимальное количество больших пузырьков воздуха в капилляры альвеол. Если указанное осуществляется в хорошем темпе, создаются самые лучшие условия для поражения сосудистого русла и сердца.

Желающие иметь действительно полезный эффект от плавания, должны осваивать Эндогенное Дыхание. Но плавать им рекомендуется на спине, а если на животе, то с малым погружением лица в воду. И конечно, при этом не выходить из режима Эндогенного Дыхания.

Информация о повреждающем действии плавания должна быть интересна для тренеров. Тренировка пловцов „на спине” должна быть специфической.

ВЛАДИМИР ФЛОРОВ: Клетка и энергия

septembrie 4, 2011 Lasă un comentariu

 

Когда знакомишься с фундаментальными трудами человечества, нередко ловишь себя на мысли, что с развитием науки вопросов становится больше, чем ответов. В 80-х и 90-х годах молекулярная биология и генетика расширили представление о клетках и клеточном взаимодействии. Был выделен целый класс клеточных факторов, которые регулируют межклеточное взаимодействие. Это имеет важное значение для понимания функционирования многоклеточного человеческого организма и особенно клеток иммунной системы. Но с каждым годом биологи открывают все больше подобных межклеточных факторов и все трудней воссоздать картину целостного организма. Таким образом, вопросов возникает больше, чем появляется ответов.

Неисчерпаемость человеческого организма и ограниченные возможности его изучения приводят к выводу о необходимости ближайших и последующих приоритетов исследований. Таким приоритетом на сегодняшний день является энергетика клеток живого человеческого организма. Недостаточные знания об энергопроизводстве и об энергообмене клеток в организме становится препятствием для серьезных научных исследований.

Клетка является основной структурной единицей организма: все органы и ткани состоят из клеток. Трудно рассчитывать на успех лекарственных средств или немедикаментозных методов, если они разрабатываются без достаточных знаний об энергетике клеток и межклеточном энергетическом взаимодействии. Можно привести достаточно примеров, когда широко используемые и рекомендуемые средства наносят вред здоровью.

Господствующим в здравоохранении является субстанционный подход. Субстанция – вещество. Логика врачевания предельно простая: обеспечить организм необходимыми веществами (вода, пища, витамины, микроэлементы, а при необходимости лекарства) и вывести из организма продукты обмена (экскременты, избыточные жиры, соли, токсины и т. д.). Экспансия лекарственных средств продолжает торжествовать. Новые поколения людей во многих странах становятся добровольными участниками широкомасштабного эксперимента. Индустрия лекарств требует новых больных. Тем не менее, здоровых людей становится все меньше и меньше.

Citește mai mult…

Categorii:Fără categorie Etichete:,

ВЛАДИМИР ФРОЛОВ: Большой спорт сокращает жизнь

septembrie 4, 2011 Lasă un comentariu

Вот мнение по этой проблеме известного специалиста спортивной медицины Л. Маркова: «Сам по себе элитный, профессиональный спорт ничего, кроме пользы, человеку принести не может. Однако, его можно сравнить с сильнодействующим лекарством: стоит превысить дозировку, и польза обернется вредом» (1996 г.).

Олимпийский чемпион в беге на 1000 м В. Куц умер в 48 лет, известный конькобежец П. Ипполитов скончался в возрасте 58 лет. Очень рано ушли из жизни талантливые бегуны братья Знаменские. Серафим умер в 36 лет, а Георгий – в 43 года.

Олимпийский чемпион, фигурист Гриньков погиб на тренировке в 28 лет. Другой олимпийский чемпион, великолепный пловец из Волгограда Садовый, вынужден был оставить большой спорт, когда ему не было 25 лет. Возникли проблемы с сердцем.

А. Г. Дембо, ссылаясь на литературные данные, приводит много случаев смерти спортсменов, тренирующихся на выносливость, в том числе в возрасте 17, 19,22 лет.

Как сопоставить известные факты и мнение специалиста. Можно только предполагать, что Л. Марков, как президент Федерации спортивной медицины России, в 1996 году все же был недостаточно откровенен. Возможно, это было его убеждением, поскольку убедительной теории повреждения организма не существовало. Но в 1998 году в январском телеинтервью уважаемый мэтр уточнил свою позицию. На вопрос комментатора – продляет ли спорт жизнь, он ответил: нет, не продляет. Поскольку в интервью не говорилось о вреде спорта, фразу можно понять, что спорт не ухудшает и не улучшает здоровья. В нем нет ни вреда, ни пользы.

Citește mai mult…

Categorii:Fără categorie Etichete:, ,

ВЛАДИМИР ФРОЛОВ: Эндогенное Дыхание – новая ступень выживаемости человека

septembrie 4, 2011 Lasă un comentariu

Эндогенное Дыхание среди воздуходышащих является привилегией человека разумного. Может, со временем, селекционеры выведут животных с Эндогенным Дыханием. Преимущества несомненные. Но очевидно, что новая популяция людей эндогеннодышащих – это будущее планеты Земля. Да и название HOMO SAPIENS в будущем будет относиться преимущественно к эндогеннодышащим. Если человек осуществляет переход с 80-летней жизни на 120-150-летнюю жизнь, появляются новые возможности для развития человека как вида. Эволюция измеряется тысячами и миллионами лет. Но качественный скачок в обмене позволяет рассчитывать на новые эволюционные приобретения в более короткие сроки. Скачок, который сейчас происходит, как бы не предусмотрен. Человек возвращается к рудиментарному обмену, которого лишились в далеком прошлом его предшественники – прародители. Важнейшее приобретение – разум достался человеку не даром. По-видимому, водная стихия ограничивает биологический процесс. Но, выйдя на сушу, наши пращуры лишились самого совершенного обмена, который обуславливается эндогенным дыханием. С тех пор прошло около пяти миллионов лет. Не поздно ли возвращаться назад? Крупные российские ученые, академики Л. А. Орбели, А. Г. Гинецинский, П. К. Анохин в свое время предложили несколько принципов функциональной эволюции. Первый из них гласит: в процессе развития и усложнения уровня организации и установления новых отношений в организме старые функции не исчезают бесследно, но оказываются заторможенными, замаскированными филогенетически более молодыми функциями. Естественно, данный тезис не абстракция, а удачно подмеченная закономерность живой природы.

Citește mai mult…

ВЛАДИМИР ФРОЛОВ: Я вылечил рак у себя и помогаю это сделать другим

septembrie 4, 2011 Lasă un comentariu

Мое знакомство с раком началось в 1994 году, когда я пытался понять его природу. Эндогенное Дыхание уже существовало, и необходимо было спрогнозировать его возможности по лечению и профилактике этой болезни. В том, что существует такой вариант, я не сомневался. Но не был разрешен мой главный принцип поиска нового: прежде чем думать о практике, необходимо, чтобы все сошлось в теории. В том, что решающее значение для защиты, стойкости нормальной клетки имеет ее оптимальная энергетика и активный клеточный иммунитет, сомнений не было, но неизвестен был механизм зарождения раковой опухоли. Знакомство с теорией Д. И. Финько все поставило на свое место.

Поэтому, когда в конце 1995 года я обнаружил у себя рак слепой кишки, психологически оказался готов к такому обороту дела. Я уже владел Эндогенным Дыханием, и этот случай разрешил все сомнения в «абсолютном собственном здоровье», которые интуитивно ощущал в последнее время. По-видимому, гнет раковой опухоли действует на человека на подсознательном уровне. То, что у меня плохой кишечник, мне было известно давно. Озабоченность этой проблемой не покидала меня много лет. Благодаря Эндогенному Дыханию, в последнее время состояние кишечника улучшалось. Зная, что удельный капиллярный кровоток в стенках толстой кишки значительно уступает многим тканям, я не надеялся быстро восстановить функциональную полноценность органа. Не принимая слабительных, я считал, что кишечник, имея хорошее кровообращение, может функционировать нормально и без клизм.

Многократно повторяющиеся и не проходящие кровотечения заставили обратить внимание на проблему. Опухоль слепой кишки! Приводим краткие сведения.

Citește mai mult…

Какие результаты Вы сможете получить от практики метода Эндогенного Дыхания и освоения тренажера ТДИ-01?

septembrie 3, 2011 Lasă un comentariu

Сегодня, Stefan, десятое письмо, где мы подведем итоги всего нашего курса.

Итак, какие результаты Вы сможете получить от практики метода Эндогенного Дыхания и освоения тренажера ТДИ-01?

• Вы, наконец, избавитесь от заболевания, делающего Вашу жизнь несчастной, будь то диабет, атеросклероз или ожирение. 15-30 минут в день – и Вы вернете утраченное здоровье!

• Вы пройдете курс реального омоложения. Разглаживание морщин, улучшение состояния кожи лица и тела, исчезновение седины, улучшение качества и роста волос, подтяжка тканей век, дряблых зон лица и тела, восстановление зрения, цвета и блеска глаз, слуха, обоняния, вкусовых ощущений – вот перечень феноменальных результатов 10-минутного дыхания, которые Вы можете испытать! И даже если Вы еще совсем молоды, темпы старения Вашего организма снизятся 2-3 раза.

• Вы навсегда избавитесь от синдрома хронической усталости. У Вас появятся устойчивость к стрессам и колоссальное улучшение настроения!

• Вы сэкономите деньги и получите гарантированный результат!

• Вы избавитесь от многих сопутствующих заболеваний. Мало кто на сегодняшний день может похвастаться отличным здоровьем. Но с тренажером ТДИ-01 Вы сможете его обрести

Citește mai mult…

Настоящее лицо официальной медицины

septembrie 3, 2011 Lasă un comentariu

Сегодня, Stefan, у нас с Вами девятое занятие нашего курса Эндогенного Дыхания. На нем мы бесстрастно, на неопровержимых фактах рассмотрим реальное положение в современной традиционной медицине.

Настоящее лицо официальной медицины

Что же происходит в современной медицине? На фоне ухудшающегося здоровья людей и появления новых заболеваний этот вопрос стал беспокоить многих разумных людей. Мы хотим представить Вашему вниманию две наиболее яркие монографии на эту тему – доктора А.Э. Потиевского и доктора Л.Броуэра.

Во всем виноваты огурцы, или сколько стоит быть здоровым

Недавно имел возможность наблюдать „ученую беседу” двух специалистов. Один из них отстаивал точку зрения, что причиной всех заболеваний человека являются вирусы. Другой называл в качестве причины сбои в работе иммунитета. Сама по себе эта ситуация вполне естественная – в медицине всегда было много теорий по поводу одних и тех же явлений. Но одна деталь портила все впечатление.

Хотя участники дискуссии так и не смогли договориться, одно утверждение не вызвало возражений у обоих: в любом случае, пациента нужно лечить долго и дорого.

Citește mai mult…

Эндогенное Дыхание – болезни капитулируют!

septembrie 3, 2011 Lasă un comentariu

Приступим, Stefan, к восьмому занятию нашего курса Эндогенного Дыхания. Сегодня мы рассмотрим исцеляющий эффект Эндогенного Дыхания на примере нескольких заболеваний.

Эндогенное Дыхание – болезни капитулируют!

Атеросклероз

Есть много теорий появления атеросклероза, но все они сходятся в том, что он начинается с локального повреждения внутренней сосудистой стенки. Но в 1996 году было совершено неожиданное открытие: первоначальной причиной развития атеросклероза являются хламидии. Хламидия – это микроскопические внутриклеточные организмы паразитирующие в наших клетках. Кроме того, что они вызывают нарушение функций клеток сосудистой стенки и способствуют развитию тромбоза и атеросклероза, все хламидии обладают способностью особым образом извращать иммунные реакции организма, что в конечном итоге приводит к нервным и гормональным нарушениям. По своей сути все хламидии являются „энергетическими паразитами”, т. е. питаются АТФ и другими энергетическими соединениями организма.

Citește mai mult…

Показания к применению тренажера ТДИ-01

septembrie 3, 2011 Un comentariu

Приступим, Stefan, к шестому занятию нашего курса Эндогенного Дыхания. Сегодня Вас ждет информация о том, при каких состояних может применяться тренажер ТДИ-01, а также о клинических испытаниях тренажера.

Показания к применению тренажера ТДИ-01

Аппарат необходимо использовать после консультации с врачом, вне стадии обострения заболевания. Показаниями для применения прибора являются:

  бронхиальная астма,

  хронический обструктивный бронхит,

  бронхит с астматоидным компонентом,

  эмфизема легких,

  очаговый туберкулез легких,

  гипертоническая болезнь 1-й и 2-й стадии,

  стенокардия,

  остеохондроз,

  заболевания опорно-двигательного аппарата,

  атеросклероз сосудов головного мозга и нижних конечностей,

  нарушение обмена веществ,

  сахарный диабет,

  аллергия,

  псориаз,

  заболевания ЖКТ,

  бессонница,

  пародонтоз,

  реабилитация больных после острого инфаркта миокарда,

  после инсульта,

  гипотиреоз,

  онкология,

  кожные,

  нервные заболевания,

  артрит,

  радикулит,

  аритмия,

  простатит,

  импотенция,

  мочекаменная болезнь,

  ожирение,

  патологии климакса,

  заикание,

– и многие другие заболевания.

Citește mai mult…

Суть Эндогенного Дыхания

septembrie 3, 2011 Lasă un comentariu


В результате совокупности действий всех целебных факторов тренажера ТДИ-01 „Феномен Фролова” в организме создается мощный синергетический эффект оздоровления, не имеющий аналогов в медицинской практике – Эндогенное Дыхание. Эндогенное Дыхание – термин не медицинский. Это процесс, при котором в четком ритме и резонансе работают все клетки нашего организма.

При таком дыхании благодаря оптимальному соотношению кислорода и углекислого газа в воздушной смеси нормализуется газообмен, что значительно улучшает насыщение клеток кислородом и повышает энергетику организма в 30-40 раз!

И если при обычном дыхании в процессе жизнедеятельности участвуют 10-15% клеток (остальные находятся в индифферентном состоянии и не способны даже усваивать поступающие питательные вещества), то при Эндогенном Дыхании в нормальном режиме работают 70-80% клеток организма.

Эндогенное Дыхание – это способ восполнения энергетических возможностей, с помощью которых в организме формируется новая иммунная система, нормальное кровообращение и обмен веществ. Обновленные энергетика и кровоток формируют сверхактивную иммунную систему, что существенно улучшает обменные процессы в организме, участвующие в восстановлении всех его систем.

Эндогенное Дыхание – это ключ к запуску механизма исцеления

С возрастом в организме накапливается внутренняя грязь: шлаки, жировые отложения, холестерин, отложения солей и др., которая способствует развитию многих заболеваний и ожирения, разрушению суставов, старению кожи, волос и т.д. Иммунная система выходит из строя, появляется одышка, организм перестает нормально самоочищаться и пополняться энергией. Таблетки и срессы усугубляют ситуацию, дополнительно отравляя организм. Как следствие такого загрязнения сегодня инсульт, инфаркт, атеросклероз, диабет и гипертония не щадят ни старого, ни малого. А болезни сосудов, сердца, суставов, ЖКТ, печени, крови становятся настоящей эпидемией.

Citește mai mult…

Целебные силы дыхательного тренажера „ТДИ-01”

septembrie 3, 2011 Lasă un comentariu

В методе Эндогенного Дыхания основополагающими являются принципы дыхания, от которых всецело зависит идеальное здоровье человека. Это такие принципы, как:

1. Гипоксия – понижение содержания кислорода во вдыхаемом воздухе.

2. Гиперкапния – безопасное повышение концентрации углекислого газа во вдыхаемом воздухе.

3. Сопротивление на вдохе и выдохе, создаваемое дыханием через воду. При этом происходит давление на легочную ткань с помощью сопротивления через воду.

4. Дополнительное дыхательное пространство, обеспечиваемое устройством тренажера.

5. Изменение ритма и частоты дыхательного акта.

6. Изменение типа дыхания с обычного на диафрагмальное.

7. Фактор воды. Дыхание при занятиях на ТДИ-01 производится через воду, которая сама по себе обладает лечебными свойствами.

Лечебные факторы

Давайте подробно рассмотрим лечебные факторы вышеперечисленных принципов дыхания на тренажере ТДИ-01.

1. Медициной доказано, что выраженный тренирующий и лечебный эффект дает периодическая (интервальная) гипоксия – снижение содержания кислорода во вдыхаемом воздухе. Установлено, что лечебные сеансы гипоксии очень сильно стимулируют восстановительные процессы, а также повышают неспецифическую сопротивляемость.

Citește mai mult…

Эндогенное Дыхание – великий переход к здоровью

septembrie 3, 2011 Lasă un comentariu


Итак, несомненная польза дыхания определена, но как же в быстром ритме современной жизни найти время на длительные занятия различными дыхательными практиками? Для этого наконец-то найден один потрясающий способ Эндогенное Дыхание с помощью тренажера ТДИ-01 – физического воплощения всех известных дыхательных систем – это уникальная и доступная практика правильного дыхания! Это практически „йога для ленивых”!

 Размышляя над загадками здоровья и долголетия, обобщив опыт древних и современных дыхательных гимнастик, на основе передовых теорий оздоровительного дыхания российские ученые Е.Ф. Кустов и В.Ф. Фролов создали очень простой механический метод дыхания, получивший название „Эндогенное Дыхание”. Для его применения ими был изобретен дыхательный тренажер ТДИ-01 „Феномен Фролова (R)”.

Это настоящее ноу-хау в области медицины, которое глобально решает проблему лечения неизлечимых хронических заболеваний и продления жизни, что сегодня особенно актуально – в условиях агрессивной экологии вопросы здоровья и жизни скоро станут первостепенными. Суть ноу-хау заключается в том, что ученым Е.Ф. Кустову и В.Ф. Фролову удалось создать уникальную конструкцию прибора, которая смогла воплотить известные еще много тысячелетий назад своими феноменальными эффектами факторы оздоровления и долголетия:

1) „разреженный” воздух высокогорья,

2) дыхательную практику йогов – пранаяму.

Дыхательный тренажер ТДИ-01 олицетворяет собой пришедший из глубокой древности, а сегодня научно подтвержденный и апробированный практикой уникальный способ полного оздоровления.

Citește mai mult…

Дыхание – энергия жизни

septembrie 3, 2011 Un comentariu


С первым вдохом мы приходим на эту землю, а с последним выдохом покидаем ее, а между ними мы совершаем очень важный процесс – дышим беспрерывно. Через дыхание происходит взаимообмен энергий космоса и земли – так с помощью дыхания мы общаемся с космосом и получаем жизненную энергию. 90% всей необходимой энергии человек получает через дыхание.

Энергия жизни – это великая загадка. В Китае ее называют „ци”, в Индии – „прана”, современные ученые считают, что это ионы кислорода, древние мудрецы и йоги полагали, что это космические флюиды в сочетании с солнечной энергией. Тем не менее, прана – это не кислород и не азот, она не является и химическим элементом атмосферы.

Прана – это совокупность всех энергий, существующих во Вселенной. Это суммарная энергия, дающая людям жизнь. И проявление ее можно наблюдать и регулировать с помощью дыхания. Прана – это жизненно необходимая энергия, которую диктует процесс дыхания.

В связи с вышеизложенным йоги считают, что сама жизнь – это непрерывный процесс накопления и преобразования праны в средство влияния на внутренний и окружающий мир. И от того, как мы управляем жизненной энергией (т.е. дышим), всецело зависит наше физическое и душевное здоровье, состояние интеллекта, способность получения истинных знаний, влияющих на все сферы жизни человека.

Citește mai mult…