Arhiva

Posts Tagged ‘identitate românească’

Alianța ACUM-PSRM sau cum să fii sculă a intereselor străine

Alianța așa-zisei opoziții proeuropene, ACUM, cu batalionul putinist PSRM scoate în evidență un lucru de care prea puțină lume își dă seama:
 
Serviciile rusești au lichidat, prin trădătorul Roșca, cea mai solidă organizație românească și proeuropeană din Basarabia, PPCD-ul nostru iubitor de Hristos, ca să-și înjghebe, din elementele securiste de aici, inclusiv cele din fostul Front Popular, o structură politică controlată de ele și care să servească interesele Kremlinului.
 
Prin asta se explică și relația apropiată, rămasă una constantă până astăzi, dintre groparul Frontului și actualul sfetnic al lui Dodon, Roșca, și frații Năstase!
 
Prin asta se explică marginalizarea, eliminarea unioniștilor din Platforma DA, dar contopirea structurii în cauză cu gruparea condusă de agentul GRU, N. Chirtoacă (Partidul Forța Poporului), reprezentantul acesteia, antiromânul A. Sliusari, ajungând deputat și unul dintre actualii lideri ai Blocului ACUM.
 
Prin asta se explică și lipsa din discursul politic al Blocului ACUM a unei poziții tranșante, hotărâte pe marginea unei probleme fundamentale a RM, care nu are cum să fie ocolită de actorii politici responsabili de dincoace de Prut: prezența ilegală pe teritoriul nostru național a trupelor și munițiilor Federației Ruse, precum și provocarea, sprijinirea și întreținerea de către această țară a separatismului transnistrean!
 
Prin asta se explică, în cele din urmă, și lipsa cu desăvârșire din discursul politic al Blocului ACUM a unei alte chestiuni fundamentale a basarabenilor: cea privind identitatea noastră românească!
 
Cel ce evită în chip viclean să afirme deschis această identitate nu are cum să reprezinte năzuințele adevărate ale basarabenilor și devine, iremediabil, sculă a intereselor străine.

Programul meu electoral a fost și a rămas același: Reîntregirea Neamului Românesc! Răspunsuri la întrebările portalului „DinCahul.md”

februarie 10, 2019 5 comentarii

– Care este programul electoral cu care candidați?

– Programul meu electoral a fost și a rămas același: Reîntregirea Neamului Românesc!

Pentru aceasta, voi continua să promovez pe toate căile, și în primul rând cea de deputat, orice acțiune de afirmare a identității românești a basarabenilor și de readucere la sânul Patriei noastre România a tuturor teritoriilor românești înstrăinate.

– Care sunt principalele probleme în raionul și municipiul Cahul și cum le veți soluționa în calitate de deputat?

– În calitatea mea de deputat din partea populației din municipiul Cahul și localitățile cahulene din lunca Prutului,

1. Voi face toate demersurile necesare pentru ca municipiul Cahul să redevină capitală a Sudului. Pentru aceasta, voi cere ca Guvernul să-și anuleze toate deciziile de transferare a  instituțiilor care oferă servicii deconcentrate din centrele raionale din sudul RM la Comrat. Acest lucru i-a luat prin surprindere pe angajații din sectorul public responsabili cu aceste activități, dar și pe agenții economici din sectorul privat din sudul RM, care, până la adoptarea acestor decizii, raportau situațiile financiare către autoritățile raionale. Astfel, urmează ca Serviciul Fiscal de Stat, Trezoreria, Centrul de Standardizare și Metrologie, Secția de evaluare și control a CNAM (Compania Națională de Asigurări în Medicină) etc. să fie readuse din Autonomia Găgăuză la Cahul. Mai mult, mă voi îngriji ca activitățile  unor autorități centrale cu privire la dezvoltarea proiectelor de infrastructură să cuprindă și raionul Cahul și nu voi admite ca să se dea prioritate în acest sens Găgăuziei în defavoarea Cahulului, așa cum se procedează în prezent. Consider că acțiunile în cauză se constituie în acte de sfidare, desconsiderare și diminuare premeditată a rolului și importanței municipiului și raionului Cahul în regiune. Amplasarea strategică a raionului Cahul, infrastructura cu acces la comunicații de transport naval, terestru, cale ferată, frontiera cu două state vecine definește importanța sa incontestabilă pentru securitatea și stabilitatea, inclusiv economică și financiară, a regiunii.  Raionul Cahul este parte componentă în cadrul a două euroregiuni: „Dunărea de Jos” și euroregiunea „Marea Neagră”. Aceste realități au fost ignorate cu desăvârșire de actualul Guvern reprezentat de Partidul Democrat  și demonstrează că mutarea capitalei Sudului de la Cahul la Comrat a fost făcută din considerente eminamente politice;

2. Voi face tot ce-mi stă în puteri pentru repunerea în funcțiune a Aeroportului Cahul și readucerea acestui obiectiv strategic din mâinile mafiei de sorginte KGB-istă în patrimoniul celui de-al doilea stat românesc, Republica Moldova! Distrugerea Aeroportului Cahul a fost programată și inițiată, imediat după declararea Independenței RM, de către grupările KGB-ului cu concursul elementelor lor din sânul puterii de la Chișinău și în special al celei agrariene în frunte cu Petru Lucinschi și Dumitru Diacov. Am fost informat atunci că anumite persoane din cadrul majorității agrariene din parlament au fost plătite de către structurile Moscovei cu sume de bani pentru a influența luarea deciziilor de distrugere a obiectivelor strategice ale Republicii Moldova astfel încât acestea să nu ajungă în proprietatea României în eventualitatea unirii celor două state românești de pe malurile Prutului. Exact așa s-a procedat și în cazul elaborării și adoptării legii cu privire la autonomia găgăuză! Acest act banditesc de trădare națională, distrugerea Aeroportului Cahul, a pornit cu  decizia Direcţiei Aviaţiei Civile de a transmite Aeroportul Cahul de la balanţa administraţiei centrale la cea a administraţiei publice locale din raionul Cahul, după care,  tot printr-o hotărâre de la Chişinău, a Administraţiei Aviaţiei Civile, Aeroportul Cahul a fost închis, deși întrunea toate condițiile de operare a zborurilor, existau câteva rute spre Ucraina, Rusia şi Turcia, administrația locală investind sume importante pentru lucrările de renovare, în special a pistei de decolare-aterizare, și pentru achiziţia de echipamente moderne din străinătate. La scurt timp după închiderea Aeroportului Internaţional Cahul a fost deschis Aeroportul Ismail! Astăzi Aeroportul Cahul nu mai există, bunurile lui au fost privatizate, vândute, iar întreprinderea a fost lichidată prin decizie de judecată. Acest obiectiv strategic al Republicii Moldova poate fi repus în funcțiune doar prin naționalizarea lui! Acest lucru va duce inevitabil la redeschiderea unui număr important de locuri de muncă pentru cahuleni și în primul rând pentru specialiștii din domeniul aviației. Evident, odată cu pașii hotărâți în vederea repunerii în funcțiune a Aeroportului Cahul, trebuie luate măsurile neîntârziate de tragere la răspundere penală a tuturor factorilor de decizie centrali sau locali care s-au dedat la acțiuni criminale de distrugere a acestui obiectiv;

3. Voi întreprinde toate demersurile ce se impun pentru ca orașul copilăriei și adolescenței mele, Cahul, să aibă statut de stațiune balneară nu doar pe hârtie, ci pe-adevăratelea. În acest sens, voi iniția un program național de dezvoltare a potențialului balnear al Cahulului. Darea în concesiune a zăcământului de apă minerală Cahul trebuie să ducă de facto la reabilitarea zonei de odihnă şi agrement „Lacul Sărat” din municipiul Cahul astfel încât să fie create condițiile optime pentru construcția mai multor sanatorii care să ofere servicii de tratament balneo-terapeutic. Doar astfel va fi înlăturat monopolul de astăzi asupra apei cu proprietăți curative unice din Lacul Sărat, monopol deținut de grupări mafiote din sânul puterii de la Chișinău, interesate în obținerea de profit cu prețul menținerii Lacului în starea actuală de „băltoacă plină de stufăriş răzleţ”. Anume un astfel de program va genera nenumărate locuri de muncă pentru populația locală, venituri substanțiale la bugetul local și o amplificare simțitoare a fluxurilor de turiști în zonă;

4. Voi iniția, prin demersuri hotărâte și bine argumentate către factorii decizionali de pe cele două maluri ale Prutului, precum și prin atragerea de fonduri europene, un proiect transfrontalier pentru soluționarea unei probleme strategice de integrare românească: construcția a 5 km de cale ferată de la Giurgiulești până la Galați în vederea conectării Căii Ferate din stânga Prutului la Calea Ferată Română pe acest segment de drum. Conectarea la CFR înseamnă conectarea la Europa pentru populația cahuleană și pentru agenții economici din zonă, dar și din toată Basarabia de Sud până la Marea Neagră. Acest pas strategic va duce cu certitudine la extinderea și facilitarea accesului la piața românească și cea europeană în primul rând pentru  producătorii agricoli din lunca Prutului, la sporirea veniturilor lor în urma comercializării producției agricole, precum și la creșterea fluxului de mărfuri și călători în regiune;

5. Voi pune problema examinării minuțioase a posibilităților de reabilitare a Portului Cahul pe râul Prut. Cahulul a fost Port pe Prut încă din timpul lui Alexandru Ioan Cuza și Mihail Kogălniceanu. Acesta funcționa în baza reglementărilor Comisiei Mixte a Prutului, o instituţie mai puţin cunoscută, cu centrul la Galați, ce a activat  între anii 1870-1918 şi a avut rolul de a reglementa navigaţia pe râul Prut. Comisia era formată din statele riverane: Austro-Ungaria, Rusia şi România. Înfiinţarea Comisiei Mixte a Prutului s-a integrat unei mai ample politici de liberalizare a navigaţiei pe râuri şi fluvii pentru comerţ. Anume în baza acestor politici, șalupele cu grâu de la Cahul ajungeau la Istanbul, Alexandria (Egipt), în Grecia, Italia etc. Hrubele descoperite recent la Cahul erau de fapt depozitele de marfă care era expediată în acele timpuri prin Portul Cahul. Anume din aceste considerente, precum și din necesitatea stringentă de a găsi căi de acces pe piața internațională pentru mărfurile din stânga Prutului, voi ridica chestiunea privind reactivarea Comisiei Mixte a Prutului!;

6. Voi  veghea la buna desfășurare a construcției sectorului de drum ce va ocoli satul Slobozia Mare și a unei intersecții la sfârșitul acestuia, ce se va conecta cu drumul existent M3 Chișinău-Giurgiulești, construcție care urmează a fi realizată de un agent economic străin în urma recentei licitații organizate de Ministerul Transporturilor. Voi interveni în conformitate cu Statutul deputatului pentru înlăturarea tuturor circumstanțelor care au dus la afectarea vieții locuitorilor din Slobozia Mare din cauza circulației transportului de mare tonaj pe artera principală a localității;

7. Voi lansa inițiativa și voi demara demersurile necesare privind introducerea troleibuzelor pentru realizarea transportului în comun în raza municipiului Cahul. Localitatea s-a dezvoltat și a crescut destul pentru ca un astfel de mijloc de transport în comun să poată funcționa aici, cu atât mai mult cu cât, datorită interconectării energetice cu România prin punctul Isaccea-Giurgiulești, vom beneficia de curent electric mai ieftin;

8. Având în vedere faptul că municipiul Cahul este singurul Oraș al Unirii de la 1859 din Republica Moldova, voi veni cu inițiativa ridicării la Cahul a unui Complex statuar dedicat lui Alexandru Ioan Cuza și tuturor cahulenilor artizani ai Unirii: Dimitrie Crăciunescu (n. 1840), singurul cahulean membru în Divanul Ad-hoc de la Iași, jurist, publicist, membru al Societății „Junimea”,  prieten cu Mihai Eminescu, Ion Creangă, Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi, deputat în Parlamentul României, a fost preşedintele Comisiei Basarabiei de Sud şi anume datorită lui a fost păstrată forma de administrare şi legislaţia românească în perioada 1878-1918, proprietar al 6000 ha de teren, dintre care 140 ha de podgorii la Crihana Veche, prefect al județului Cahul până în 1908, când moare fiind înmormântat la Cahul; B. P. Hașdeu (1836-1907), marele savant și scriitor care a fost judecător al oraşului Cahul (1858), iar între anii 1867-1871 este ales deputat de Bolgrad şi Cahul,  construieşte cu mijloace proprii o şcoală de fete, transformată mai târziu în Liceul „Iulia Hașdeu”; Alexei Cara Vasile (1846-1915) deputat în Parlamentul României, primar de Cahul, a fost și deputat în Duma de Stat a Rusiei (legislatura III), a inaugurat la Cahul un cinematograf, care era al doilea în toată Rusia; Dumitru Cara Vasile, cel mai bogat om din sudul Basarabiei, devenit cu timpul mare proprietar al unei companii maritime de comerţ, a fondat oraşul Cahul (pe moşia satului Frumoasa), a construit catedrala oraşului etc., etc.;

9. Având în vedere faptul că atât în municipiul Cahul, cât și în localitățile din lunca Prutului, populația cărora a avut de suferit în urma reprimărilor operate de regimul comunist de ocupație, nu există nici un monument în cinstea victimelor acestor represiuni, voi iniția identificarea de fonduri necesare ridicării la Cahul a unui Monument al Deportaților. De asemenea voi face toate demersurile pentru ridicarea unei statui la Cahul a poetului cahulean martir Andrei Ciurunga, mărturisitor al temnițelor comuniste, reprezentant marcant al rezistenței anticomuniste din România;

10. Voi cere factorilor de decizie alocarea de fonduri necesare pentru ridicarea unei statui la Cahul a renumitului om de știință cahulean Eugen Grebennicov, născut la Slobozia Mare;

11.  Voi introduce inițiativa pentru declararea zonei care cuprinde localitățile din lunca Prutului drept zonă de interes turistic major. Voi face demersuri pentru identificarea de fonduri necesare pentru dezvoltarea turismului și includerea zonei în cauză în circuitul turistic transfrontalier.

– Funcția de deputat  vă va permite să veniți în parlament cu inițiative legislative. Ce proiecte de lege veți elabora pentru ca nivelul de trai și condițiile sociale ale cetățenilor Republicii Moldova să se ridice la un nivel superior?

– În calitatea mea de deputat de Cahul, voi elabora și voi propune spre adoptare:

1. Proiectul de modificare a Constituției Republicii Moldova privind desființarea autonomiei găgăuze. AUTONOIMIA GĂGĂUZĂ, în varianta adoptată de agrarienii lui Lucinschi și Diacov în 1994, trebuie lichidată din următoarele considerente: a). Autonomia în cauză a fost concepută și promovată de grupările controlate de KGB din sânul puterii de la Chișinău exclusiv în favoarea intereselor rusești și în defavoarea Republicii Moldova, a populației majoritare românești din acest teritoriu și a grupului etnic găgăuz. Scopul de bază al adoptării Legii cu privire la autonomia găgăuză a fost și a rămas menținerea Republicii Moldova sub control rusesc, permanentizarea și întețirea procesului de rusificare a populației găgăuze și a altor grupuri etnice din cel de-al doilea stat românesc, precum și obstrucționarea afirmării identității românești a basarabenilor; b). Prin crearea și funcționarea „autonomiei teritoriale” în cauză, s-a urmărit chiar de la început, acționându-se metodic și nestingherit până în prezent, cu concursul direct al autorităților centrale, concentrarea potențialului administrativ și socio-economic din sudul Republicii Moldova la Comrat în detrimentul municipiului Cahul și al localităților din raionul Cahul; c). Actuala „autonomie găgăuză” trebuie înlocuită cu adevărata autonomie de care găgăuzii au nevoie, de autonomia culturală, care să servească dezvoltării limbii și culturii găgăuze, dar nu rusificării acestui grup etnic din Republica Moldova. Anume sub această formă de autonomie localitățile din actuala „autonomie găgăuză” trebuie incluse în componența viitorului județ Cahul în urma unei veritabile reforme administrativ-teritoriale;

2. Proiectul Legii răspunderii ministeriale, care să prevadă pedepse drastice pentru erorile și ilegalitățile comise de membrii guvernului și înalții funcționari de stat pe perioada deținerii mandatului de guvernare, după modelul țărilor cu democrație avansată;

3. Proiectul Legii privind confiscarea averilor dobândite fără muncă. Acesta va fi elaborat în conformitate cu Directivele Parlamentului European adoptate recent;

4. Proiectul Legii privind modificarea Codului Fiscal, pentru anularea oricărei taxe vamale la introducerea în Republica Moldova a produselor care reprezintă factori de dezvoltare și nu se produc la noi: limuzine, camioane, tractoare, combine, agregate agricole speciale, motociclete și altele. Republica Moldova, care nu produce niciunul dintre acești factori de dezvoltare, nu are cum să protejeze prin taxe piața internă și producătorul intern;

5. Proiectul de Lege pentru completarea Legii Bugetului de Stat în vederea alocării de fonduri suficiente pentru dotarea tuturor bibliotecilor publice și școlare din Republica Moldova cu cărți în limba română! Potrivit datelor oficiale, în toate bibliotecile din municipiul Cahul și localitățile din lunca Prutului, cu excepția celor din Crihana Veche, volumul de carte în limba română este sub nivelul de 50 la sută. De asemenea, voi lua măsurile legislative ce se cuvin pentru dotarea bibliotecilor cu tehnica electronică necesară astfel încât acestea să fie transformate, după modelul european, în centre comunitare polivalente;

6. Proiectul de Lege privind modificarea Legii salarizării într-o astfel încât acesta să asigure o nouă grilă a salariilor, pe principii europene. Toate profesiile, meseriile și ocupațiile trebuie așezate corect, după importanța și utilitatea lor socială.  Securistul de la noi nu trebuie să stea pe o poliță care este cu mult mai sus decât polița pe care stă securistul german sau francez, bunăoară. Și nici profesorul, chirurgul, muncitorul sau țăranul de la noi nu trebuie puși pe polițe mai jos decât sunt reprezentanții acestor categorii profesionale în țările din Europa.

– De ce cahulenii trebuie să-și dea votul pentu candidatura Dvs?

– Cahulenii trebuie să voteze pentru candidatura mea pentru că:

1. Sunt cel mai bine pregătit dintre toți candidații din circumscripția 43 în materie de activitate legislativă, știu cum să scriu și să promovez un proiect de lege;

2. Sunt cahulean, m-am născut în aceste locuri,  mi-am petrecut o parte din copilărie și adolescență la fosta școală-internat, actualul Liceu Ioan Vodă, mi-am început activitatea de ziarist la vârsta de 17 ani în cadrul redacției raionale din Cahul, am purtat și port în inima mea dragostea și respectul pentru cahuleni și pentru aceste plaiuri de o frumusețe dumnezeiască;

3. Sunt român și cred în Mântuitorul Nostru Iisus Hristos și în veșnicia Neamului Românesc!

Doamne, ajută!

Ștefan Secăreanu

Cu cine vor vota unioniștii

februarie 4, 2019 Lasă un comentariu
Unul care ne este prezentat drept „cunoscutul analist politic, Victor Ciobanu”, zice umflat în pene într-un interviu:
 
„Majoritatea voturilor unioniștilor se vor regăsi la ACUM”.
 
Eu cred că majoritatea voturilor unioniștilor se vor regăsi la unioniștii adevărați!
 
Un unionist adevărat, adică un basarabean care își afirmă deschis și mândru apartenența la marea și viguroasa națiune română, nu va vota niciodată cu o opoziție prefăcută care-și ascunde sau își neagă identitatea românească din simplul considerent că această opoziție este de esență rusească sau neromânească și mafiotă!
 
Adevărata opoziție în acest teritoriu românesc înstrăinat poate fi doar de esență românească!
Categorii:Fără categorie Etichete:, , ,

Ce faci, ACUM, fără identitate românească?

decembrie 16, 2018 Lasă un comentariu

Domnul Leahu Ion îmi scrie pe marginea comentariului meu la reacția, în doi peri, a binomului M. Sandu-A.Năstase în urma deciziei PL de a merge la alegeri împreună cu blocul ACUM:

„Dm. Ștefan, Vă respect și Vă cred. Dar în situația dată nu înțeleg – considerați că M. Ghimpu cu ambițiile lui este util ACUM?”

Nu se pune problema să fii util sau nu unei structuri electorale efemere.

Prin orice lucrare pe care o faci sau ai de gând să o faci trebuie să fii util interesului general românesc!

Blocul ACUM, fără identitate românească, așa cum se anunță, nu va fi util acestui interes!

Un gând de unitate după ce premierul Pavel Filip s-a declarat român

noiembrie 30, 2018 Lasă un comentariu

Acum, după ce premierul de la Chișinău P. Filip s-a declarat român, cea mai frumoasă acțiune românească care ar fi logic să urmeze ar fi asta:

Toți basarabenii care se răspund ca români uită din ce partid fac sau nu fac parte și se iartă între ei!

Toți basarabenii care se răspund ca români se adună, ca la Alba Iulia acum o sută de ani, la o Mare Adunare Națională pentru a-și desemna candidații în fiecare circumscripție electorală pentru alegerile din 24 februarie 2019!

Tot la această Mare Adunare Națională, partidele reprezentate de basarabenii care se răspund ca români decid crearea unui singur bloc electoral românesc și-și elaborează o singură listă de candidați „de partid”, pentru a respecta toate rigorile „votului mixt” care ni s-a impus!

Asta ar fi singura cale prin care am putea obține după alegerile din februarie o majoritate parlamentară capabilă să decidă viitorul românesc și european al acestui teritoriu românesc înstrăinat!

Acesta ar fi cel mai pios gest al nostru de cinstire a memoriei artizanilor Marii Uniri românești de acum o sută de ani și a memoriei tuturor martirilor români care și-au vărsat sângele și și-au gertfit viața lor apărând Credința noastră în Hristos și în Trăinicia Neamului Românesc!

Asta ar fi cea mai dezinteresată acțiune de Centenar din partea clasei politice din Republica Moldova, acțiune care ar demonstra astfel că această clasă politică are conștiință românească!

Asta ar fi, de fapt, cea mai concludentă dovadă că premierul Filip „gândește românește” și că declarațiile lui de ieri la TVR Moldova nu sunt doar niște capcane electorale pentru proști!

Iulian Chifu și „steagul identitar românesc” din Basarabia

octombrie 9, 2017 Lasă un comentariu

Citesc un comentariu al prietenului nostru de la București, Iulian Chifu, ubicuu și prolific, cum îl știm, pe marginea recentei vizite la Chișinău a liderului PNL din România, Ludovic Orban, din care aflu că „platforma de statut reală a PNL în Republica Moldova este constituită din PLDM”.

Carismaticul lider opozant de peste Prut, am înțeles, a fost în Basarabia să transmită niște „mesaje PPE” și „poziționările de perspectivă”, sugerând o „formulă de aglutinare a opoziției” în baza „triunghiului PAS-PPDA-PLDM”, chiar dacă unii au uitat să „pronunțe numele partidului lui Filat”.

„Nu contează ratingul PLDM de astăzi ci contează solidaritatea, continuitatea și memoria instituțională”, arată Chifu, subliniind că „pe linia PLDM s-a construit miezul pentru o posibilă platformă pentru curentul susținător al integrării europene, unioniștii puri și duri rămânând apanajul noului partid al lui Anatol Șalaru, cu steagul identitar românesc reprezentat de fostul președinte Traian Băsescu”.

Am înțeles că din formula de opoziție aglutinată indicată lipsește PL-ul, stigmatizat de Chifu drept „grup minuscul”, aceasta, formula, putând a reuni „pe viitor” doar „structuri ale PL”.

Mă întreb și eu de ce să nu includem în „opoziția aglutinată” și PL-ul, și PNL-ul de aici de la noi, din stânga Prutului?

Cu atât mai mult cu cât „nu contează ratingul de astăzi” al unei formațiuni, „ci contează solidaritatea, continuitatea și memoria instituțională”!

Altfel vom înțelege că eliminarea PL-ului de pe scena politică din Basarabia, inclusiv ofensiva asupra primăriei Chișinău din ultimele luni de zile, se înscrie într-o altă „formulă de poziționare” sugerată tot de la București?

Mai ales dacă, după cum ni se spune, „unioniștii puri și duri” rămân a fi „apanajul noului partid al lui Anatol Șalaru”, care are și „steag identitar românesc”.

Pe noi, pe ceilalți, „unioniști puri și duri”, mulți și proști (înțeleg, fără „steag identitar românesc”), care nu suntem „apanajul lui Șalaru”, în ce „formulă de poziționare” ne includeți?

 

27 septembrie 2017

Biserica, țintă pentru destabilizarea României

august 25, 2017 Un comentariu

Identitatea românească nu poate fi concepută în afara legăturii sale cu Biserica neamului.Biserica Ortodoxă Română este singura instituție din România fără comandă în afara țării.Pentru a supune Biserica neamului, extremiștii de toate culorile și agențiile străine au pus tunurile mediatice pe ierarhi.Bătălia este abia la început, de aceea este bine să știm de unde vin campaniile denigratoare asupra Bisericii

În ajunul aniversării Ccentenarului Unirii, 1918-2018, în România forfotă agenții serviciile străine ca în 1989 autocarele cu turiști din Ungaria și Uniunea Sovietică. Nu trebuie să fim experți în studii geo-politice, nici cunoscători în războaiele moderne, ca să realizăm că Biserica a devenit în ultimii ani, țintă în „bătălia pentru România”. Să nu uităm că unii dintre turiștiii veniți în 1989 s-au stabilit la noi, au dezvoltat afaceri, alții s-au camuflat intrând în monahism, mulți dintre aceștia joacă la mai multe capete și sunt membri în tot felul de asociații de inspirație ortodoxo-dughinistă și LGBTI-istă. Și unii, și alții sunt antieuropeni convinși și adepți ai internaționalelor socialiste din Est și din Vest. Astăzi luptele nu se mai duc doar pe teren ca în 1989, ci s-au mutat în spațiul virtual, pe site-urile de socializare și în mass-media, pe posturile TV care au devenit porta-vocea serviciilor secrete din țările vecine care nu au iubit niciodată România.

 

Nu există identitate românească în afara Bisericii

 

Singura instituție încă pe picioare din România este Biserica, în cazul de față Biserica Ortodoxă Română. Pe instituția Bisericii au pus tunurile agenții deghizați în membrii ai societății civile, activiștii ong-iști și chiar unii monahi care poartă pe sub sutană haine kgb-iste. De ce Biserica? Pentru că Biserica a fost și este legată de viața omului, de la naștere până la moarte. Identitatea românească nu poate fi concepută în afara legăturii sale cu Biserica din care facem parte prin Botez, în care ne întărim prin Căsătorie, iar înaintea plecării pe drumul veșniciei, primim Cuminecătura ca leac al nemuririi. Iisus Hristos nu s-a întrupat pentru elitele timpului. În Biserică Îl mărturisesc pe Hristos, și cei care merg în pelerinaje la Ierusalim, și cei care merg o dată pe an să ia lumină în noaptea Învierii deoarece Biserica este o cumunitate de frați și surori care se ajută duhovnicește, unii pe alții. Cine lovește în Biserică, nu atinge numai ierarhia, ci zdrobește obrazul fiecăruia dintre noi.

 

Ataci ierarhia, compromiți Biserica

 

Este o regulă de aur a războaielor de când strategii greci au desenat pe nisip primele planuri de luptă împotriva perșilor. Nu trebuie să strivești soldați anonimi, ci conducătorii. Cel mai simplu mod de a compromite instituția Bisericii este să întinezi numele ierarhilor, exact cum se întâmplă în aceste moment. Sistemul este banal și se practică la scară planetară: se lansează o știre falsă (Fake news) pe un site obscur, apoi știrea este preluată de o publicație de mâna a treia și minciuna se rostogolește până ajunge în presa centrală, care nu mai citează sursa, ci o dă ca Breaking News. Cea mai eficientă reacție în fața acestui război cu știri false, în care Biserica a devenit țintă este să verificăm autenticitatea și să nu o colportăm (distribuim/share-uim) în spațiul virtual. Altminteri, devenim noi înșine instrumente ale acestor servicii. Acest punct de vedere se adresează mai ales celor care avizi de știri și în lipsă de timp, citesc și, poate, dau credit tuturor mizeriilor care vin din unele televiziuni cu comandă la Moscova, Budapesta, Berlin sau chiar Washington.

 

Biserica este spațiul în care s-a dezvoltat identitatea românească

 

În ajunul aniversării Centenarului trebuie să fim mai uniți ca niciodată și să ne amintim că actul Unirii de la Alba-Iulia a fost citit de episcopul greco-catolic Iuliu Hosu, secundat de episcopul ortodox Miron Cristea. Să nu uităm că Biserica este casa în care s-a născut și a crescut limba română, locul unde s-au dospit ideile unității naționale, ale latinității și ale apartenenței la Europa, spațiul în care s-a dezvoltat identitatea poporului român, elemente care au permis ca după secole de dezbinare, românii din toate proviciile să se întrunească pe 1 Decembrie la Alba-Iulia și să proclame Unirea cu Țara. În acest război mediatic modern, Biserica este ținta celor care nu au fost vreodată alături de Țările Române și nu s-au împăcat cu gândul că provinciile istorice românești au format la 1 Decembrie 1918 un stat național unitar cu numele de România.

Romeo-Valentin MUSCĂ , doctor în teologie
Romeo-Valentin MUSCĂ

 

   

Identitate românească fără eroi?

Cum poți să-ți afirmi identitatea românească fără a-ți apăra eroii care s-au jertfit pentru nația asta?!

Cum poți să-i îndemni la Unire pe basarabeni fără a apăra memoria mareșalului Ion Antonescu, dezrobitorul basarabenilor, în fața celor care l-au trădat și l-au ucis?!

Categorii:Fără categorie Etichete:, , , ,

OAMENI DE INIMĂ. Valentin MÂNDÂCANU nu are nevoie de „Ordinul Republicii”

iulie 23, 2010 Un comentariu
Săptămâna trecută, împreună cu  o echipă a „FLUX”-ului, l-am vizitat la domiciliu pe colegul nostru de luptă politică de peste 20 de ani, Valentin Mândâcanu, autorul articolului „Veşmântul fiinţei noastre”, care a declanşat, practic, mişcarea de eliberare naţională din Republica Moldova. Mi-am dat seama de ce nici actuala guvernare, Alianţa pentru Integrare Europeană, ajunsă la putere în urma exacerbării lozincilor şi stărilor noastre fireşti de la 1989 şi declarată cu ostentaţie drept democratică, europeană şi chiar românească, nu i-a acordat încă distinsului lingvist şi patriot, măcar la împlinirea onorabilei vârste de 80 de ani, cea mai înaltă distincţie a statului. Aşa cum s-a procedat, să zicem, cu un şir de ziarişti de duzină, cărora generosul nostru interimar le-a conferit, la 24 decembrie 2009, de-a valma şi ca la comandă, „Ordinul Republicii” „în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în afirmarea libertăţii de exprimare, pentru contribuţie substanţială la procesul de renaştere naţională şi la promovarea democraţiei şi a valorilor general umane”, adică, mai pe înţelesul tuturor, pentru meritul de a-i fi adus la putere pe actualii potentaţi.

Nu îl voi nominaliza pe nici unul dintre aceştia, care sunt 12 la număr, iar unii dintre ei nu au şi nici nu au avut nimic cu acţiunile patriotice de atunci şi de acum, din contră au fost şi au rămas promotorii antiromânismului şi interfrontismului. Am fi aşteptat un asemenea gest de respect şi pentru Valentin Mândâcanu, şi pentru zecile de mii de cititori ai revistei „Nistru”, condusă, atunci, la 1988, de înflăcăratul poet şi patriot Dumitru Matcovschi, unde apăruse, în pofida tuturor interdicţiilor, celebrul articol „Veşmântul fiinţei noastre”, cititori care, însufleţiţi fiind de curajul şi verticalitatea manifestată de cei doi bărbaţi ai neamului, au participat mai apoi la istoricele mitinguri şi demonstraţii ale Frontului Popular, pentru limba română şi alfabetul latin, încununate cu Marea Adunare Naţională de la 27 august 1989 şi cu actul de oficializare de către Parlament, la 31 august acelaşi an, a limbii române şi a grafiei latine.

Am înţeles perfect că oameni ca Valentin Mândâcanu nu vor fi pe placul nici unei puteri de sorginte nomenklaturistă şi securistică din simplul motiv că aceştia nu pot trăda! Că sunt verticali şi consecvenţi, că ţin la familia politică în care s-au născut, că sunt, pur şi simplu, OAMENI MORALI sau, îmi place mie să le spun, OAMENI DE INIMĂ.

Dacă în timpul regimului sovietic domnul Valentin Mândâcanu a fost dat afară de la ATEM (agenţia oficială de ştiri a puterii de atunci), unde îşi câştiga bucăţica de pâine în calitate de translator şi îngrijitor al limbii române, pentru vina de a fi scris articolul „Veşmântul fiinţei noastre”, aşa cum spune Domnia Sa în interviul pe care mi l-a acordat acum 13 ani, publicat în numărul din 10 iunie 1997 al ziarului „ŢARA”, adică pentru vina de a fi OM AL FRONTULUI POPULAR, astăzi Valentin Mândâcanu este ignorat cu bună ştiinţă de puterea în frunte cu Mihai Ghimpu din acelaşi motiv – că este OM AL FRONTULUI POPULAR, adică al PARTIDULUI POPULAR CREŞTIN DEMOCRAT!

Tot din acelaşi motiv, Primăria municipiului Chişinău, în frunte cu nepotul lui Mihai Ghimpu, Dorin Chirtoacă, refuză să îi înmâneze lui Valentin Mândâcanu certificatul de cetăţean de onoare al municipiului Chişinău, calitate atribuită de câteva luni de zile prin votul Consiliului municipal, la insistenţa consilierilor creştin-democraţi.

Sunt fericit că fac parte dintr-o echipă cu nea Valentin Mândâcanu, echipa Partidului Popular Creştin Democrat.

La mulţi ani, nea Valentine!

La mulţi ani, OMULE DE INIMĂ!

Ştefan SECĂREANU

FLUX, 23 iulie 2010